Shutterstock_737090704

Bio- og klimabloggen

Planlegge for klimaendringer

Tekst av Tove Rodahl 16. feb. 2018 Streaming

Hvilke gode klimadata har vi? – Og hvordan bør de brukes for å sikre best mulig forberedelse på ekstremvær, flom, etc.?

Hva finnes av klimadata?
-og hvordan skal de brukes for å forberede oss på fremtiden?

Tekna Klima inviterte til frokostmøte fredag 16. februar.
Representanter fra Norsk klimaservicesenter, NVE, Meteorologisk institutt, Naturfareforum og Oslo kommune kom og snakket om bruk av klimadata.

Se opptak fra frokostmøtet

– Hege Hisdal, NVE/Norsk klimaservicesenter: KSS-«data»:
Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning

– Rasmus Benestad, Tekna Klima/Meteorologisk institutt:
Grunnlag for klimatilpasning – Hvor finner jeg relevante og pålitelige data?

– Hallvard Jostein Berg, NVE/Naturfareforum:
Om Naturfareforum og aktørenes behov for klimadata

– Guro Sørnes Kjerschow, Klimaetaten, Oslo kommune:
Hva slags klimatilpasningsarbeid gjøres i kommunen og hva slags data trengs for å planlegge for et klima i endring?

– Felles spørsmålsrunde til slutt:

Les innlegg og se opptak fra tidligere arrangementer i regi av Tekna Klima.
Se også andre nettverk og aktiviteter Tekna tilbyr innen fagområdet energi og klima.

Om du synes det er interessant hva byggebransjen gjør for å møte morgendagens klimaendringer, så har dette vært tema i frokostmøter i regi av Tekna Bygg og anlegg. Her finner du opptak fra «Miljø og klimatilpasset byutvikling» og «Grønn overvannshåndtering».

Les også

Relaterte kurs og arrangementer