Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Byggeprosjekt vann

Tema: Bio- og klima

Miljøutfordringer ved samferdselsprosjekter

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 25. nov. 2019 Streaming

Store samferdselsprosjekter gir betydelige miljøutfordringer Avrenning fra masser ved nye veianlegg, tunnelarbeider og jernbaneprosjekter utfordrer ofte drikkevannskildene våre.

Er kommende prosjekter godt nok planlagt og koordinert mellom utbyggere, kommunen og nasjonale myndigheter, slik at vassdrag og sjø beskyttes og drikkevannskildene sikres? Spør Vannforeningen i dette fagtreffet 25. november.
 Norsk vannforening logo

Programmet

Velkommen og intro
Norsk vannforening-presentasjon 2016

Miljømessige konsekvenser av anleggsvann, v/Petter Torgersen, COWI
Miljøkonsekvenser ved inngrep i vassdrag

Forurensningsmyndighetens oppfølging av samferdselsprosjekter, v/Hilde Sundt Skålevåg, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Forurensningsmyndighetens oppfølging av store samferdselsprosjekter

Utfordringer og mulige løsninger knyttet til masseoverskudd fra utbyggingsprosjektene – sett fra kommunens ståsted, v/Tore Gulli, Bærum kommune

Eksempler på hvordan en sikrer at hensynet til vann og forurensninger følges opp i prosjektet:

– E 18 Vestkorridoren v/ Nina Marie Jørgensen, Statens Vegvesen


2019_E18VK_vannforening_2

– Follobanen- erfaringer fra en lang anleggsperiode v/ Sigrun Tytlandsvik Bane Nor


vannforeningen 25.11.19

– Jernbaneutbygging i Mosseområdet v/ Ingunn Helen Bjørnstad, Bane Nor


Norsk Vannforening_ innlegg om anleggsvann og miljøutfordringer 25112019

Er kommunikasjonen og kravspesifikasjonene fra utbyggerne gode nok? v/Lars Evensen Paulsrud, Veidekke
5. Lars Evensen Paulsrud

Se opptak fra flere fagtreff i regi av Norsk vannforening.

Les også