Byggeprosjekt vann

Bio- og klimabloggen

Miljøutfordringer ved samferdselsprosjekter

Tekst av Tove Rodahl 25. nov. 2019 Streaming

Se opptak fra fagtreff i Norsk Vannforening 25. november 2019

Store samferdselsprosjekter gir betydelige miljøutfordringer

Avrenning fra masser ved nye veianlegg, tunnelarbeider og jernbaneprosjekter utfordrer ofte drikkevannskildene våre.
Er kommende prosjekter godt nok planlagt og koordinert mellom utbyggere, kommunen og nasjoale mundigheterer, slik at vassdrag og sjø beskyttes og drikkevannskildene sikres? Spør Vannforeningen i dette fagtreffet 25. november.

Programmet

Se opptak fra flere fagtreff i regi av Norsk vannforening.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer