Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Bio- og klima

Stor politisk klimadebatt

Oppdatert: 24. aug. 2021 Streaming

Hvordan kan teknologer og naturvitere bidra til å nå klimamålene Stortinget har fastsatt? Hvilke politiske vedtak trengs for å legge om energi- og materialbruk, i en mer klimavennlig retning for ulike sektorer i Norge? Og hvordan tilpasser vi oss det nye klimaet med våtere og villere vær?

Hør paneldebatt med Ola Elvestuen (V), Nikolai Astrup (H), Gunnell Sandanger (SV), Agnes Viljugrein (Ap) og Eivind Trædal (MDG).

Tekna inviterte til debatt og samtale om blant annet disse spørsmålene:

  • En klimavennlig bygg- og anleggssektor
    40 prosent av alle industriprodukter brukes av bygg- og anleggssektoren. Hvordan stille strengere krav til klimautslipp fra disse innsatsfaktorene? Hvordan minske energiforbruket og frigjøre energi til andre formål?
  • Fra oljenasjon til fornybar energinasjon
    Hvordan bør omstillingen skje for å verne om klima, miljø og natur på best måte? Hvor raskt kan hydrogen og karbonfangst- og lagring (CCS) industrialiseres, slik at det gir effekt på klimautslippene i Norge og Europa?
  • Klimatilpasning av veier, bebyggelse og annen infrastruktur
    Hvor raskt kan vi minske vedlikeholdsetterslepet? Kan vi gjøre infrastruktur og tett bebodde steder robuste nok mot flom og skred som også ivaretar naturen?

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også