Bio- og klimabloggen

Kan vi reparere oss ut av klimakrisen?

14. apr. 2021 Streaming

Hvorfor er det er viktig – for både natur og klima – at vi reparerer tingene våre? Restarters Norway gir deg innsikt i påvirkningen vårt forbruk har på klima, tankevekkende eksempler på dagens dårlige praksis, og løsninger som gir håp for framtiden.

Nordmenn er verdensmestre i å kjøpe og kaste elektronikk, og med “Internet of Things” (IoT)-utviklingen og høy kjøpekraft vokser haugen av EE-avfall vi etterlater oss. Teknologiproduktene vi bruker daglig er svært ressurskrevende å produsere, men varer likevel i relativt kort tid før de oppdateres. Kan dette gjøres på en annen måte?

Foredraget tar for seg hvilken påvirkning vårt forbruk har på klima, og hvorfor det er viktig å jobbe for retten til å reparere tingene våre. Det ligger mange positive synergieffekter i å ta bedre vare på det vi har, og Kaja Juul Skarbø fra Restarters Norway viser hvordan “Right to Repair”-bevegelsen jobber for å endre bransjen. Kanskje blir du også inspirert til å fikse noe selv?

Om Restarters Norway:

Restarters Norway mener at ved å ta vare på tingene våre, tar vi vare på naturen. De jobber for å skape en kultur for reparasjon og viser at det kan være gøy å reparere! På deres Fiksefester hjelper frivillige “Fiksere” deg med å ta vare på det du har, heller enn å kjøpe nytt. De forteller også politikere og bransjen at det må bli lettere og billigere å reparere, og at det vi kjøper må leve lenger.

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også

Relaterte kurs og arrangementer