Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Profilbilde av Øystein Rønneseth som er medlem i Tekna Klima
FINT STED Å BYGGE NETTVERK: Øystein Rønneseth mener Tekna Klima er rett sted for deg som vil bygge relevant nettverk. Foto: Privat.

Tema: Bio- og klima

– Store muligheter for nettverksbygging

Oppdatert: 6. apr. 2021

Øystein Rønneseth mener det i tillegg er to andre gode grunner til å bli med i denne gratis-gruppa.

Klimakrisen er kanskje neste hovedfokus når vi har kontroll på Covid-19? Da blir det i så fall viktig at de riktige folkene jobber sammen.

Fagnettverket Tekna Klima jobber for å skape møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til alle medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer på tvers av fagretninger. Ulike bransjer og fagområder kan dra stor nytte av hverandre i arbeidet med klimatilpasning.  

Det arrangeres gratis webinarer og seminarer, møter og kurs, samt at nettverket legger til rette for konstruktive debatter basert på fakta og vitenskapelige normer.  

Neste på lista er 22. april, her kan du høre på og snakke med dyktige personer om hvordan vi kan reparere oss ut av klimakrisen. 

Engasjerer du deg i klimaendringene?

Tekna Klima jobber for formidling av klimaforskning og arrangerer tverrfaglige webinarer og debatter. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta.

– I tillegg får du delta på spennende og artige kurs

Fagnettverket Tekna Klima ønsker å:

 • Jobbe for formidling av klimaforskning basert på fakta
 • Skape dialog om mulighetene innen klimateknologi og fremme utveksling av informasjon og erfaringer
 • Etablere nettverk gjennom å arrangere møter, kurs og seminar i samarbeid med andre aktører som jobber med klimaspørsmål
 • Skape internasjonalt samarbeid med grupper og foreninger i Europa og evt. andre steder i verden
 • Arrangere spissede faglige seminarer og legge til rette for konstruktive debatter basert på fakta og vitenskapelige normer.

– Fellesskapet i fagnettverket veldig bra

Øystein Rønneseth jobber som sivilingeniør i Multiconsult med energibruk, inneklima, BREEAM og klimagassberegninger for bygninger. Kort sagt for å oppnå bærekraftige bygg med gode kvaliteter.

– Jeg ble medlem av Tekna Klima under studietida, da var hovedmotivasjonen å delta på interessante kurs og arrangementer.

Nå håper han også å kunne påvirke fremtiden, da er denne gruppa riktig sted å være.

– De største utfordringene vi står ovenfor nå er generelt klimakrisa og naturkrisa. For å kunne løse de må alle fagfelt jobbe målretta mot å redusere klimagassutslipp og begrense inngrep i naturen og endringer må skje raskt, sier han. 

Les også: Han sjekker klimafotavtrykket ditt

Sebastian H. Hansen som er ingeniør i Jotun, er enig med Rønneseth, og håper følgende saker blir prioritert de neste månedene og årene:

 • Det grønne skiftet i Norge
 • FNs bærekraftsmål
 • Formidling av fornybare energiløsninger (havvind, sol, hydrogen)
 • Innføring av sirkulærøkonomi
 • Karbonlagring
 • Bærekraftig mat

– Med Tekna og gode kollegaer i ryggen har man mulighet til å påvirke både lokalt og nasjonalt. Her er det egentlig bare motivasjonen og fantasien som setter grenser, sier Hansen.

– Felleskapet er veldig bra

Rønneseth mener du ved å være medlem av denne fagnettverket kan holde deg faglig oppdatert.

– I tillegg får du delta på spennende og artige kurs og arrangementer og bygge nettverk innenfor sin bransje. Kompetanseheving blir stadig viktigere, siden utviklinga skjer så raskt nå innen de fleste felt, sier han. 

– Fellesskapet i fagnettverket er veldig bra. Det siste året har det naturlig nok vært mindre aktivitet på grunn av Covid-19, samt at arrangementer har blitt gjennomført digitalt. Da blir det også mindre muligheter for nettverksbygging, så jeg ser fram til at vi kan ha fysiske arrangement igjen, sier han.

Tekna Klima er kun for medlemmer og helt gratis og uforpliktende, men ønsker du å engasjere deg er det bare å henvende seg til noen i styret.  

Kontaktinfo på alle i styret finner du her.

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også