Havbruk individ

Bio- og klimabloggen

iFarm, individbasert havbruk

Tekst av Tove Rodahl 31. jan. 2017 Streaming

Morgendagens fiskeoppdrett

Faggruppe for Industri, Energi og Miljø inviterte til foredrag om morgendagens fiskeoppdrett 8.feb.
Geir Stang Hauge, daglig leder i BioSort kom og presenterte utviklingstrender og nye systemer innen havbruk.

iFarm

Videreutvikling fra gruppebasert havbruk til individbasert havbruk: iFarm, er et teknologisk sprang for havbruk i åpne merder. En revolusjon, i følge BioSort.
BioSort og Cermaq prosjekterer i dag et anlegg basert på individuell oppfølging av hver enkelt fisk. På en skånsom måte avdekkes blant annet sykdommer, lakselus, vekt og trivsel. IFarm sorterer fisk etter størrelse, sorterer ut fisk som må behandles og porsjonerer fôr interaktivt på en effektiv måte. Scanning og bildebehandling gir full kontroll, uten stress og sykdom.

Geir Stang Hauge

BioSort TEKNA presentasjon(PDF)
Se video som viser iFarm-konseptet

Faggruppe for Energi, Industri og Miljø har avholdt en rekke spennende fagmøter som du kan finne opptak fra, f.eks om genmanipulering ved CRISPR-metoden og en rekke temaer innen energi.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer