Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Vannledninger2

Tema: Bio- og klima

Helseeffekter ved nye materialer i vannforsyning

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 4. des. 2017 Streaming

I henhold til drikkevannsforskriften skal materialer som kommer i kontakt med drikkevann, ikke avgi stoffer som reduserer drikkevannskvaliteten. Det finnes allikevel ingen norsk godkjenningsordning for nye materialer. Hvor problematisk er dette?

I henhold til drikkevannsforskriften skal materialer som kommer i kontakt med drikkevann, ikke avgi stoffer som reduserer drikkevannskvaliteten. Det finnes allikevel ingen norsk godkjenningsordning for nye materialer. Hvor problematisk er dette?

Vannforeningen holdt fagtreff om dette den 4. desember.

Line Ruden fra Mattilsynet, snakket om utfordringen at det ikke finnes noen norsk godkjenningsordning for materialbruk i vannforsyningen.
Line Ruden: Tilsyn med drikkevannsmaterialer (PDF)


Olav Berge i Direktoratet for byggkvalitet
, snakket om krav til produktene i følge Plan- og bygningsloven.
Olav Berge: Krav til produktene etter Plan- og bygningsloven (PDF)

Thale Sofie Wester Plesser i fra SINTEF Byggforsk, snakket om hvordan drikkevannskvaliteten kan sikres ved innføring av nye materialer i vannledningsnettet.
Thale Plesser: Nye materialer i vannledningsnettet – hvordan kan man sikre drikkevannskvaliteten? (PDF)

Elisabeth Hovda og Kristin Tyldum Kjøglum i fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, snakket om henholdsvis: hvordan Vann- og avløpsetaten håndterer nye materialer i vannforsyningen og «Metode, like viktig som materiale»?

Kristin Tyldum Kjøglum: Metode, like viktig som materiale? (PDF)

Drikkevannsforskriften
§ 16.Materialer
Vannverkseieren og eieren av internt fordelingsnett skal sikre at de materialene som kommer i kontakt med drikkevannet, er helsemessig trygge. Materialene skal ikke avgi stoffer til drikkevannet i helsefarlige mengder eller i mengder som bidrar til at drikkevannet blir mindre klart eller får framtredende lukt, smak eller farge.

 

Les også