Detgrågullet

Bio- og klimabloggen

Energinøytrale renseanlegg

Tekst av Tove Rodahl 20. jan. 2020 Streaming

Energinøytrale renseanlegg - det grå gullet. Møt innovatører som tenker på gråvann som råvarer til kraftproduksjon - Se video fra fagtreff i vannforeningen

Hvordan kan avløpsvannet benyttes som råvarer? – Og kan morgendagens renseanlegg bli kraftverk?

Norsk Vannforening inviterte aktører som tenker nytt og innovativt på gråvann til fagtreff 20. januar.

Opptak fra Programmet

  • Thomas Amundsen, Eidsvoll renseanlegg: En innovativ og bærekraftig avløpsreise
   – Bruk av innovasjon for å redusere kostnader og energiforbruk i Eidsvoll kommune
   bårlidalen fremvisning
  • Anders E. Aker fra Adigo: Biogass og gassutnyttelse, mikroturbiner
  • Magne Stokka, Krüger Kaldnes: Billund Bioraffineri – Et kraftverk!
   Eksempel fra Danmark på ny teknologi og optimal sammensetning av prosesser
   Det grå gullet

Se opptak fra flere fagtreff i regi av Norsk vannforening.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer