Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
fra vitenskapsakademiet
Møtet ble ledet av professor Inger Sandlie, som også var faglig ansvarlig for programmet. Debatten ble ledet av Bioteknologirådets direktør Petter Frost.

Tema: Bio- og klima

Risiko for miljøskade ved bruk av GMO?

Publisert: 14. feb. 2024 Streaming

Det var full sal da Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for vitenskapsrådgivning i samarbeid med Bioteknologirådet og Tekna Biotek inviterte til oppfølgingsmøte om genmodifiserte organismer 30. januar 2024. Møtet tok for seg risikoen ved å sette ut genredigerte produkter og hvordan lovverket i Norge rigges i forhold til andre land i verden.

Den norske genteknologiloven er hovedsakelig en implementering av EU-direktiver, og disse setter ganske snevre grenser for handlefriheten i Norge. Reguleringen stammer fra en tid da genmodifiserte organismer (GMO) var «genspleiset», dvs at organismene hadde fått satt inn gener fra andre arter. Majoriteten av verdens produksjon av f.eks. soya og bomull stammer i dag fra slike «klassiske» GMOer. Norge har ekstrakrav til GMOer som gjør at vi kan nedlegge forbud mot GMOer som er risikovurdert og godkjent i EU. Dette er i praksis de strengeste GMO-reglene i verden.

Hvordan skal vi regulere GMOer?

Med introduksjon av CRISPR genredigeringsteknologi i plante- og dyreforedling, er spørsmålet hvordan utsetting og omsetning av disse nye organismene skal reguleres. I Europa defineres alle som GMO, og må risikovurderes som det. Men hvordan risikovurdere en organisme som inneholder mutasjoner som kunne oppstått naturlig? Og hva har vi lært om risiko for miljøskade ved utsetting og bruk av klassiske GMOer, 30 år etter genteknologiloven og omfattende global dyrking?

Bioteknologirådet påpekte i 2018 et behov for å revidere GMO-reguleringen i Europa for å kunne differensiere mellom ulike typer GMOer. Genteknologiutvalget leverte nylig NOU 2023:18 «Genteknologi i en bærekraftig fremtid», og denne har høringsfrist som går ut i slutten av februar.

Fjorårets møte finner du her: Er tiden moden for å tenke nytt om GMO?

Tekna Biotek

Tekna Biotek jobber for kunnskapsformidling og nettverksbygging innenfor en bred definisjon av fagområdet, som biomedisin, molekylærbiologi, ernæring og matvitenskap. Vi jobber også for gode vilkår for forskning, innovasjon og næringsliv, og svarer på høringer, arrangerer politiske debatter og lager politiske utspill. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Relaterte bærekraftsmål

Les også