Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nærbilde av klart vann

Tema: Bio- og klima

Cyanobakterier i norske drikkevannskilder

Oppdatert: 9. mai 2022 Streaming

Relativt få råvannskilder for drikkevann i Norge har problemer med cyanobakterier per i dag, men stadig flere innsjøer påviser disse organismene i de senere år. Hva vet vi om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder?

Cyanobakterier forekommer naturlig i overflatevann over hele verden – også i Norge. Overvåkingsdata viser at cyanobakterier som kan produsere cyanotoksiner forekommer i hele landet, men er vanligere i Sør-Norge. Inntak av drikkevann som inneholder cyanotoksiner kan blant annet påvirke nervesystemet og leveren hos dyr og mennesker, kan gi kreft og i verste fall føre til død. Det er imidlertid ikke kjent at akutte forgiftninger har forekommet hos mennesker etter inntak av drikkevann i Norge.


Gjeldende drikkevannsforskrift stiller per i dag ikke krav til å overvåke forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner i råvannskilder. EUs reviderte drikkevannsdirektiv har fastsatt en grenseverdi for microcystin-LR på 1 μg/L, som det skal analyseres for dersom det påvises algeoppblomstring i vannkilden. Denne verdien vil sannsynligvis også bli inkludert i den norske drikkevannsforskriften. Selv om relativt få råvannskilder for drikkevann i vårt land har problemer med cyanobakterier per i dag, har stadig flere innsjøer fått påvist disse organismene i de senere år og det kan tenkes at forekomsten vil øke som følge av klimaendringer, med varmere vann og mer avrenning. Dette fagtreffet fokuserer på hva vi vet om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder.

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk vannforening.
Norsk Vannforening

Finn flere fagtreff fra Norsk vannforening

Relaterte bærekraftsmål

Les også