Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Eutrofiering

Tema: Bio- og klima

Biotilgjengelig fosfor for å bestemme grad av eutrofiering

Oppdatert: 5. juni 2023 Streaming

Fosfor er en forutsetning for alt liv, men fører til eutrofiering dersom det tilføres vann og vassdrag i for store mengder. Men det er ikke bare mengden det kommer an på – biotilgjengeligheten til fosforet er også avgjørende.

I dette fagtreffet tar vi for oss variasjon i biotilgjengelighet for fosfor fra ulike kilder, hvordan dette kan måles, og om hvordan denne variasjonen kan hensyntas i vannforvaltning og overvåking.

Fosfor tilføres vassdragene våre fra ulike kilder som naturlig avrenning fra skog og fjell, jordbruk og avløp. Det tilføres også i ulike former, f.eks. bundet til jord- eller leirpartikler, eller som løst fosfat. Graden av biotilgjengelighet for de ulike formene og fra de ulike kildene er avgjørende for hvor stor forurensende effekt fosforet får.

Syv foredrag belyser temaet i dette fagtreffet i regi av Norsk Vannforening:

 1. Fosfor i vann og vassdrag: en introduksjon
  Jan-Erik Thrane, NIVA
 2. Biotilgjengelighet av fosfor fra jordbruksavrenning
  Anne Falk Øgaard, NIBIO
 3. Trender i jordas fosforstatus og effekter på fosforavrenning
  Eksempler fra Vestfold og Rogaland
  Marianne Bechmann og Jian Liu, NIBIO
 4. Miljøeffekter på tilgjengelighet av fosfat
  Rolf Vogt, NIVA
 5. Ressurs på avveie
  Om viktigheten av å redusere utslippene av fosfor fra små og mellomstore avløpsrør
  Christian Vogelsang, NIVA
 6. Biotilgjengelighet, binding og løselighet av fosfor i brepåvirkede vassdrag
  Simen Gustu Johansen, NMBU
 7. Bruk av PIT-indeksen for begroing i leirvassdrag med naturlig høy fosfor
  Susi Schneider, NIVA

Her finner du en rekke tidligere opptak fra fagtreff i regi av Norsk Vannforening.

Relaterte bærekraftsmål

Les også