Grafén

Forskningsbloggen

Supermaterialet grafén

Tekst av Tove Rodahl 12. aug. 2015 Streaming

Rune Wendelbo startet opp firmaet Abalonyx, etter å ha jobbet i Sintef i 17 år. Han kom til Ingeniørenes Hus 2.sept. for å fortelle om supermaterialet grafén, om firmaet Abalonyx og om sine erfaringer fra å starte opp egen bedrift. Rune har en Ph.D. fra UiO.

Arrangementet var et samarbeid mellom FEIM og Gründergruppen, to faggrupper i Teknas Osloavdeling.

Opptak fra Runes presentasjon ligger i tre deler nedenfor. Den første delen tar for seg supermaterialet grafén.
Den andre delen går på selskapet Abalonyx, mens den siste delen tar for seg Runes erfaringer fra det å starte opp en gründerbedrift.

Grafén

Grafén er et nanomateriale med ekstreme egenskaper og omtales ofte som fremtidens supermateriale. Det er gjennomsiktig, leder strøm og varme svært godt og er 200 ganger sterkere enn stål!

Grafén ble oppdaget av fysikerne Andre Geim og Konstantin Novoselov i 2004. De fikk senere nobelprisen i fysikk i 2010 for «groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene».

I følge WikiPedia er grafén det tynneste og sterkeste materialet som eksisterer. Det har samme sammensetning og lignende egenskaper som grafitt, men det består av kun ett lag karbonatomer i en heksagonal struktur (se bilde). Siden det leder elektrisitet svært godt, bedre enn Silisium, åpner materialet for nye muligheter innen elektronikkområdet også.

Abalonyx
Det norske selskapet Abalynox AS ble startet opp i 2005 med ambisjon om å industrialisere produksjon av grafénbaserte nanomaterialer, kanskje spesielt grafénoksid (GO). Selskapet har nå lovende utsikter for et gjennombrudd.

Erfaringer fra å starte opp en gründerbedrift

Les mer: om hvordan masseproduksjon av grafén kan gjøre solceller og mobiltelefoner papirtynne.

Se: videoer fra andre interessante arrangementer i regi av FEIM

Les også

Relaterte kurs og arrangementer