Fremtidens energisystem

Energibloggen

Enova og fremtidens energisystem

Tekst av Åse Lekang Sørensen 29. aug. 2016

Regjeringen ønsker å dreie oppmerksomheten fra støtte til kjente produksjonsteknologier, over mot innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaløsninger. Enova er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet.

I april så la regjeringen frem stortingsmeldingen om energipolitikk «Kraft til endring». Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.

Regjeringen ønsker å dreie oppmerksomheten fra støtte til kjente produksjonsteknologier, over mot innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaløsninger. Enova er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet.

Men hvordan planlegger Enova å gjøre dette? Og hva kan vi ingeniører bidra med? 7.september arrangerte Faggruppen Energi, industri og miljø (FEIM) i Tekna Oslo presentasjon av Enova og fremtidens energisystem. Kommunikasjonssjefen i Enova, Eiliv Flakne, presentere hvordan Enova vil bidra til økt verdiskapning samt hvilke utfordringer Enova ser for seg innenfor energisektoren.

Her er presentasjonen: Enova energimelding og veien til lavutslippssamfunnet

Finn mer fra Tekna innen energi.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer