Vanlige_kuldebroer-1200×853

Byggbloggen

Typiske kuldebroverdier

Tekst av Fra lavenergiprogrammet 28. des. 2018

Hvilke kuldebroverdier skal du bruke? Her finner du råd og tips.

Når må du beregne normalisert kuldebroverdi?
For standardkonstruksjoner kan du bruke kuldebroverdier fra SINTEF Byggforsk sitt Kuldebroatlas

En bygnings normaliserte kuldebroverdi er summen av varmetap fra alle kuldebroene delt på oppvarmet del av bruksarealet.

Les også:

kuldebroer og kuldebroberegninger

 

Kuldebroverdien inngår i beregning av netto energibehov når du bruker energirammemetoden.

For standardkonstruksjoner kan du ta utgangspunkt i kuldebroverdier fra SINTEF Byggforsk.

 

Her finner du SINTEF Byggforsk kuldebroatlas

Hvis du ikke kan bruke Kuldebroatlaset, kan du fortsatt slippe å beregne normalisert kuldebroverdi. Du kan bruke standardverdier fra NS 3031: 2014, hvor tabell A.4 oppgir følgende normaliserte kuldebroverdier for bygning med bæresystem i:

  • tre:     0,05 (W/m²K)
  • betong, mur eller stål og 10 cm kuldebrobryter i fasadene: 0,09 (W/m²K)
  • betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene: 0,12 (W/m²K)

For å bruke 10 cm kuldebrobryter, trenger du normalt en yttervegg med 25 cm isolasjon. Vegger med 20 cm isolasjon bruker som regel 5 cm kuldebrobryter.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer