Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kvinnelig bygningsarbeider på byggeplass

Tema: Bygg

Taksonomi – konsekvenser for BAE-næringen?

Oppdatert: 17. jan. 2022 Streaming

Miniseminar setter fokus på taksonomi og hvilke konsekvenser dette klassifiseringssystemet vil få for BAE -næringen.

Taksonomien (klassifisering av bærekraftige aktiviteter), vil bli tatt inn i norsk lov gjennom EØS avtalen med virkning (etter planen) fra 1.1.2022. Målet med taksonomien er at den skal bidra til å fremme det grønne skiftet i Europa.

Taksonomien skal definere hva en bærekraftig aktivitet er. For at en aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig må den oppfylle følgende kriterier:
Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål.

 1. Begrensning av klimaendringer
 2. Klimatilpasning
 3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
 4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
 5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
 6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Pr dato er det de to første miljømålene som vil trådde i kraft 01.01.22
Hva betyr dette for BAE-næringen?
Hvilke konkrete krav stilles til bygg i dette regelverket?
Hva med BREEAM-NOR og BREEAM in use?

Programmet:

 • Introduksjon til EUs taksonomi og de konkrete kravene til BAE
  Line Asker, DNB | Corporate Responsibility & Public Affairs
 • Konsekvenser av EUs taksonomi for BAE
  Elise Johansen, Wikborg Rein
 • Begrensning av klimaendringer og klimatilpasning
  Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt
 • Omstilling til sirkulær økonomi
  John Sverre Rønnevik, Asplan Viak

Det var Tekna bygg og anlegg i samarbeid med Tekna Klima og Tekna Samfunnsutviklerne som inviterte.

Tekna Bygg og anlegg

Tekna Bygg og anlegg er nettverket som holder deg oppdatert om hva som skjer i bransjen. Delta på gratis webinarer og seminarer eller skaff deg ny kompetanse gjennom et av mange kurs fra ulike tilbydere; Tekna Bygg og anlegg samler tilbud fra sterke fagmiljøer innenfor alle områder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Samfunnsutviklerne

Tekna Samfunnsutviklerne er nettverket for deg som jobber innen kart, landmåling, arealplanlegging, utbyggingsprosjekter og eiendomsutvikling. Vi holder deg faglig oppdatert gjennom webinarer og arrangementer, og gjennom tidsskriftet Kart og Plan som du mottar gratis når du blir med. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også