sirkulær grønn gjenbruk bygg - illustrasjon

Byggbloggen

Sirkulær økonomi i byggebransjen

Tekst av Tove Rodahl 19. sep. 2019 Streaming

Hvordan kan vi oppnå sirkulær økonomi i byggebransjen? Altså at vi minimerer råvarebruken, gjenbruker materialer og avfall og minimaliserer energiforbruket?

I en sirkulær økonomi utnyttes ressursene maksimalt og avfall gjenbrukes. Slik reduseres råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Hvordan får vi til dette innen bygg og anlegg?

19. september inviterte Tekna Bygg og anlegg til frokostseminar:

Sirkulær økonomi innenfor byggebransjen

Agendaen for seminaret:

Se opptak:

Tore Methlie Hagen, Cowi

Cecilie Lind, Avfall Norge

Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet

Hans Olaf Delviken, Difi – Direktoratet for forvaltning og ikt

Se opptak tidligere seminarer i regi av Tekna Bygg og anlegg.

Ble du nysgjerrig på sirkulær økonomi? Her finner du mer om sirkulær økonomi i andre bransjer.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer