Overvann_vei

Byggbloggen

Nye VA-løsninger

Tekst av Tove Rodahl 13. feb. 2020 Streaming

Se opptak fra seminar i regi av Tekna Bygg og anlegg og Tekna Klima

Tekna Bygg og anlegg og Tekna Klima inviterte til frokostmøte 13. februar:
Er vann- og avløpssystemene våre dimensjonert for å takle klimaendringer, med kraftig nedbør, stormflo og regnflom?

Nye krav til vann og avløpsinstallasjoner i og utenfor bygninger medfører en stadig utvikling av løsningene. På sikt må vi bruke mindre rent vann og finne mer miljøvennlige måter å håndtere avløpsvannet vårt på.

Hør om innovative sanitærløsninger og -prosjekter og nytt om rørfornying i enkeltbygg og borettslag:

Se opptak fra halvdagsseminaret Hvordan møter BA-bransjen klimarisiko?, gjennomført i anledning kursdagene.

Du finner også opptak om interessante nyvinninger innen VA i Vannforeningens fagtreff om Det grå gullet – nyvinninger innen VA

Les også

Relaterte kurs og arrangementer