Norsk flom

Byggbloggen

Klimarisiko

Tekst av Tove Rodahl 8. jan. 2020 Streaming

Hvordan bør vi møte klimarisiko? Hvilken kompetanse bør bygg- og anleggsbransjen skaffe seg? Hvilke krav skal settes til nybygg? Se video:

Hvordan skal bygg- og anleggsbransjen håndtere klimarisiko

Klimaendringene er ikke bare våtere og villere vær, men også en mye større risiko for stormflo, flom, jordskred og ekstremvær.
Hvordan skal bygg og anleggsbransjen møte dette?
Hvilke krav skal stilles til nybygg?
– og hvilken kompetanse kreves?

Tekna Klima og Tekna Bygg og anlegg inviterte til seminar om klimarisiko under Teknas: kursdagene i Trondheim 2020.

Opptak fra programmet

Både Tekna Bygg og anlegg og Tekna Klima har streamet en rekke arrangementer du kan se i opptak:
Opptak fra Tekna Bygg og anlegg
Opptak fra Tekna Klima innen området bygg og anlegg.
Andre opptak fra Tekna Klima

Ett opptak fra seminar innen beslektet problematikk er «Tåler bygget ditt å stå ute?».

Les også artikler om klimarisiko fra Tekna Magasinet:

Les også

Relaterte kurs og arrangementer