Klimarisiko

Hvordan bør vi møte klimarisiko? Hvilken kompetanse bør bygg- og anleggsbransjen skaffe seg? Hvilke krav skal settes til nybygg? Se video:
Streaming