Velkommen til årets viktigste arena for faglig oppdatering og nettverksbygging for deg innen bygg, anlegg og eiendom!

Foreløpig program

Programmet er ennå under utvikling og nye kurs blir publisert fortløpende utover høsten 2018. Hovedtemaene er digitalisering, bærekraft og miljø innen bygg, anlegg og eiendom.

Tittel  Dato   Sted 
Praktisk prosjektledelse 07.01.2019 TRONDHEIM
Prosjektgjennomføring 08.01.2019 TRONDHEIM
TEK17 – Plan og bygningsloven i praksis 08.01.2019 TRONDHEIM
Prosjektøkonomi med Excel 08.01.2019 TRONDHEIM
Fremtidens bygninger og byområder 08.01.2019 TRONDHEIM
Brannsikre bygg – grensesnitt i helhetlig perspektiv 08.01.2019 TRONDHEIM
Sviktende grunnforhold 08.01.2019 TRONDHEIM
Jobb smartere i Excel 08.01.2019 TRONDHEIM
Faglig festaften 08.01.2019 TRONDHEIM
Koordinatorskolen 09.01.2019 TRONDHEIM
FLAC 3D – Rock mechanical modelling 09.01.2019 TRONDHEIM
Byggeledelse - NS 8403 09.01.2019 TRONDHEIM
Strategisk eiendomsledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
Få ting gjort 09.01.2019 TRONDHEIM
En innføring i prosjekteringsledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
MS Project for byggebransjen 09.01.2019 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 09.01.2019 TRONDHEIM
Bærekraft i vannbransjen - 4 viktige samfunnsutfordringer 09.01.2019 TRONDHEIM
Fremtidens tunnel- og anleggsdrift 09.01.2019 TRONDHEIM
Forsterking av betong og andre konstruksjoner med karbonfiber 09.01.2019 TRONDHEIM
Excel Power Pivot 10.01.2019 TRONDHEIM

Spørsmål?


Servicesenteret
 (spørsmål vedr. påmelding):

Tlf.: 22 94 75 00
E-post: kurs@tekna.no  

Therese Sørensen, leder Tekna kurs
Tlf.: 928 55 312
E-post: tvs@tekna.no

Sponsorer

Gjensidige
Grette

Utstillere

iLOQ
Miljø og Fluidteknikk
Sist oppdatert: 15. november 2018