Velkommen til årets viktigste arena for faglig oppdatering og nettverksbygging!

Foreløpig program

Programmet er ennå under utvikling og nye kurs blir publisert fortløpende utover høsten 2018. Hovedtemaene er digitalisering, bærekraft og miljø innen bygg, anlegg og eiendom.

Tittel  Dato   Sted 
Prosjektgjennomføring 08.01.2019 TRONDHEIM
TEK17 - Plan og bygningsloven i praksis 08.01.2019 TRONDHEIM
Fremtidens bygninger og byområder 08.01.2019 TRONDHEIM
Brannsikre bygg – grensesnitt i helhetlig perspektiv 08.01.2019 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 08.01.2019 TRONDHEIM
Sviktende grunnforhold 08.01.2019 TRONDHEIM
Moderne vedlikehold 09.01.2019 TRONDHEIM
Kurs: Numerisk modellering i 3D 09.01.2019 TRONDHEIM
Prosjekterings - og byggeledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
Strategisk eiendomsledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
Bærekraft i vannbransjen, 4 viktige samfunnsutfordringer 09.01.2019 TRONDHEIM
Forsterking av betong og andre konstruksjoner med karbonfiber 09.01.2019 TRONDHEIM

Spørsmål?


Servicesenteret
 (spørsmål vedr. påmelding):

Tlf.: 22 94 75 00
E-post: kurs@tekna.no  

Therese Sørensen, leder Tekna kurs
Tlf.: 928 55 312
E-post: tvs@tekna.no

Samarbeidspartnere

  • Norsk Forening for Fjellspreningsteknikk
  • Samfunnsutviklerne
  • Fagggruppe for bygg og anlegg
  • Norsk Forening for Vedlikehold
  • NORGES BYGG-OG EIENDOMSFORENING
  • NBG Norsk Bergmekanikkgruppe
Sist oppdatert: 19. juni 2018