Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Shutterstock_86509849

Tema: Bygg

Yttervegger under terreng

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 11. des. 2020

Her får du tips og regler for isolasjon og sperresjikt for yttervegger under terreng.

Minst halvparten av isolasjonen for yttervegger under terreng bør monteres utvendig for å sikre tørrere kjellervegger.

Når andel utvendig isolasjon øker, blir kjellerveggen varmere og dermed tørrere. Når minst halvparten av isolasjonen er utvendig, går det normalt bra både med og uten dampsperre.

Betongvegger har vanligvis god nok lufttetthet til å fungere som radonsperre, når de er normalt utført. Det samme gjelder murvegger med puss på begge sider og med tett mørtelavretting på hele toppen av murveggen.

Vegger mot terreng som ikke er lufttette på annen måte, må ha lufttett radonmembran med tette overganger til radonsperren i gulvet. Radonmembraner er damptette, og vil også fungere som dampsperre. Når minst halvparten av isolasjonen er utvendig, kan du montere innvendig dampsperre/radonmembran i hele vegghøyden. Du må uansett sikre forskriftsmessig ventilasjon – ikke bare med radonmembran på veggen!

Isolasjon og sperresjikt

SINTEF Community har nye tommelfingerregler for isolasjon og sperresjikt for yttervegger under terreng

  • Monter minst halvparten av isolasjonen på utsiden av muren eller betongveggen.
  • Med dampåpen utvendig isolasjon vil betongen kunne tørke både utover og innover, og betongen blir stadig tørrere.
  • Unngå plastplate mellom betong og utvendig isolasjon. Plastplaten hindrer uttørking utover og kan gi økende fuktinnhold i betongen. Plasser grunnmursplasten på utsiden av isolasjonen, det er der den best hindrer kapillært oppsug av vann.
  • Med dampåpen, utvendig isolasjon kan du montere radonmembran eller dampsperre innvendig når det er nødvendig for å få veggen lufttett nok. Det gjelder hele veggen, uavhengig av terrenghøyden.

    Henvisning

Les også