Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Shutterstock_46619746

Tema: Bygg

Løsninger for gulv på grunn

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 1. jan. 2021

Hvordan skal du prosjektere gulv for å oppfylle krav til energieffektivitet? Opp mot 350 mm isolasjon og effektiv tetting mot yttervegg er viktige stikkord

Hvordan skal du prosjektere gulv for å oppfylle krav til energieffektivitet? Opp mot 350 mm isolasjon og effektiv tetting mot yttervegg er viktige stikkord.

For trehus er gulv på grunn en vanlig løsningen, ofte med plate på mark med betongstøp, underliggende fuktsperre/radonmembran og isolasjon på drenert grunn.

I praksis betyr forskriftskravene isolasjonstykkelser fra snaut 250 mm opp til 350- 400 mm – avhengig av isolasjonens varmeledningsevne og gulvets geometri. Når du bygger nytt er det enkelt å forbedre isolasjonsevnen for gulv mot grunn uten at det gir store konsekvenser for økonomi, byggets utseende eller tomteutnyttelse/boareal. Etterpå er det umulig.

Gulv på telefarlig grunn må ha markisolasjon for å hindre at telefronten trenger inn under fundamentene. Tykkelse og bredde avhenger av forhold som stedets frostmengde, gulvisolasjon og grunnforhold.

God detaljutforming er viktig for å unngå kuldebroer.

Tett tilslutning mot yttervegg

Byggforskserien har løsninger for tilslutning mellom yttervegg, ringmur og gulv på grunn. Skal du bruke prefabrikkerte ringmurselementer, må du ha en godt avrettet grunn eller utstøpt såle før montering. Du må sørge for effektiv lufttetting mellom toppen av sokkelen, radonmembranen og bunnsvilla. Velg et tetteprodukt som tetter godt nok mot ujevnheter i underlaget. Dampsperren på veggen må du klemme med lekt som skrus for å sikre god tetting.

Radonsikring

Med god lufttetthet sikrer vi også at radonholdig gass ikke trenger inn i bygget gjennom utettheter i gulv og vegger mot terreng.

  • Bruk gulvløsninger som gjør det enkelt å legge membranen, med så få bretter og vanskelige detaljer som mulig.
  • Tett svært godt i alle gjennomføringer og ved tilslutninger. Bruk mansjetter dokumentert for den aktuelle membranene.
  • Legger du radonmembran oppå påstøp, må den beskyttes godt i byggeperioden.

Behovet for radontetting i eksisterende bygninger vurderes på bakgrunn av radonmålinger i inneluften. Radonmåling bestilles enkelt på nett. Bygger du nytt gulv på grunn i en eksisterende bygning, bør du legge radonsperre også. I eksisterende bygninger kan tetting mot vegger og rundt gjennomføringer være en utfordring. Hvis du er usikker på om sperresjiktet blir helt tett, bør det legges inn kompenserende tiltak, for eksempel perforerte rør for ventilering under støp. Rørene kan aktiveres med vifte senere ved eventuelt behov.
Radonmembran må beskyttes godt i byggeperioden.

Henvisninger