Finnes egentlig bærekraftige bygningsmaterialer?

1/3 av klimagassutslippet genereres i dag av BAE-næringen. Finnes egentlig bærekraftige bygningsmaterialer? Se opptak fra miniseminar.
Streaming