Norsk Betongdag 2019 er den 48. i rekken! Meld deg på i dag!

Meld meg på

Dette er betongbransjens årlige møteplass der du får faglig oppdatering og har mulighet til å knytte kontakt med andre innen din bransje. Norsk Betongdag kommer i år i ny og bedre utgave for å bli enda mer aktuell og attraktiv for deg som på en eller annen måte jobber med betong!

Konferansen starter tirsdag etter lunsj med ekskursjon på ettermiddagen og Uka på Samfundet om kvelden.

Årets Ekskursjon går til Grilstadfjæra og Ranheimsfjæra:
Her vokser en helt ny bydel frem fra ingenting!
Byutvikling kommunalt ansvar vs eiendomsutviklers rolle (Koteng)
Befaring på ferdige områder ( v/ Koteng) og byggeplass (v/Skanska)

Onsdag er konferansens fellessesjon med hovedinnlegg av blant andre Grethe Bergly, Multiconsult, Rolf Thorsen, Selvaag Bolig og Hanne Rønneberg, Sintef Community. I tillegg presenteres restaurant Under, Nye Deichmanske bibliotek og flere andre interessante prosjekter.

Torsdag deles konferansen opp tre delsesjoner der man kan vie dagen til sitt spesialområde eller plukke fra de ulike sesjonene. Tidligere har Sintef/NTNU informasjonsdag vært arrangert i tilknytning til Norsk Betongdag. Slik gjøres det ikke i år, men konferansens siste dag arrangeres i stedet i nært samarbeid med Sintef/NTNU som bidrar med et bredt spekter av prosjektpresentasjoner under delsesjonene.

Se video om hvorfor du bør delta på Norsk Betongdag her

Dette er konferansen du ikke vil gå glipp av!

Posterutstilling:

Kr. 8.500,- + mva for medlemsbedrifter + 1 fullt betalende deltaker

Kr. 10.500,- + mva for bedrifter som ikke er medlem av Norsk Betongforening + 1 fullt betalende deltaker Posterutstillingen vil bli lokalisert i nær tilknytning til møtesalen og er ment å skulle presentere firmaer, produkter og lignende i form av bilder, brosjyremateriell, evt. lettere utstillingselementer med bredde 2 til 3 meter.

Skriv ut

Programmet kan bli justert.

22. oktober

13:00 - 13:30

Ekskursjon - Informasjon før avreise, servering av Grab & Go mat

Årets Ekskursjon går til Grilstadfjæra og Ranheimsfjæra

Her vokser en helt ny bydel frem fra ingenting!
Byutvikling kommunalt ansvar vs eiendomsutviklers rolle (Koteng)
Befaring på ferdige områder ( v/ Koteng) og byggeplass (v/Skanska)

16:00

Retur til hotellet

18:00 - 20:00

UKE Revyen 2019 - Dørene åpner kl. 17:30

23. oktober

Sesjon 1

Møteleder Cecilie Hagby, Norsk Betongforening

09:00 - 09:15

Åpning

Trygve Isaksen, styreleder NB

09:15 - 09:30

Betong – en bærekraftig samfunnsbygger, fakta og myter

Vetle Houg, Byggutengrenser

09:30 - 09:50

Bærekraftig bygging - hva er det?

Hvordan definerer kommunaldepartementet bærekraftig bygging og hvordan legger de til rette for det?

Statssekretær Torleif Fluer Vikre, Kommunaldepartementet

09:50 - 10:10

Innovasjon og forskning for bærekraftig bygg- og anleggsnæring

Hanne Rønneberg, Sintef Community

10:10 - 10:30

Pause

10:30 - 10:55

Hva er største utfordring for en boligutvikler? Hvordan kan betongbransjen være med å løse dette?

Rolf Thorsen, Selvaag Bolig

10:55 - 11:20

Hvordan fremme utvikling i bygge- og anleggsbransjen?

Hvordan jobber Multiconsult for å fremme innovative, bærekraftige løsninger for prosjekter i bygg- og anleggsbransjen?

Grethe Bergly, Multiconsult

11:20 - 11:40

ZEN – Zero Emission Neighbourhoods, Hva vil prosjektet bety for fremtidens bygging?

Tonje Værdal Frydenlund Snøhetta/styreleder ZEN

11:40 - 12:00

Betong i Zero Emission Neighbourhoods,

Kjell Skjeggerud, Norcem

12:00 - 13:00

Lunsj

Sesjon 2

Fellessesjon med Teknologidagene, Coastal Highway Route E39

Møteleder Mathias Eidem, Statens vegvesen

13:00 - 13:05

Velkommen til fellessesjon

Kjersti Dunham, Statens vegvesen / Cecilie Hagby, Norsk Betongforening

13:05 - 13:50

UNDER – landemerke under vann

 • Arkitekt – Snøhetta
 • prosjektering og bygging – Terje Raanes/Erlend Stien – Asplan Viak
 • Marine operasjoner – Øyvind Johnsen, CoreMarine

13:50 - 14:00

Betong muliggjør fornybar energi (marine konstruksjoner)

Sindre Sandbakk, Dr. techn. Olav Olsen

14:00 - 14:10

Fra 0 til C100 på 91 døgn – Miljøbetong for gli' på E39

Terje Kanstad, NTNU

14:10 - 14:30

Pause

14:30 - 15:00

Hong kong-Zhuhai-Macao Bridge – Lessons learned/Tunnel Arup

Naim Hussain /Mott McDonald /TEC/CCCC

15:00 - 15:15

The subsea Opera tunnel in Oslo

A decade of operation and maintenance, what have we learned?

Ian Markey, Statens vegvesen

15:15 - 15:30

Advances on the Submerged floating tube bridge concept

Arianna Minoretti, Statens vegvesen

15:30

Pause

Sesjon 3

Møteleder Cecilie Hagby, Norsk Betongforening

15:50 - 16:10

Grafisk betong

Lotta Brettmark, Graphic Concrete Ltd

16:10 - 16:45

Nye Deichmanske Bibliotek

Nils Skinnarland, Skanska/Ingrid Hegseth, Skanska

16:45 - 17:00

Prisutdeling

Styreleder Trygve Isaksen, Norconsult

17:00

Slutt for dagen

19:00

Aperitiff

19:30

Middag

24. oktober

Parallelle sesjoner

Delsesjon 1: Design for bærekraft

09:00 - 09:05

Åpning

09:05 - 09:25

Hvordan utruster NTNU morgendagens rådgivere

09:25 - 09:45

Ja takk, begge deler!

Ringeriksbanen, prosjektering for bærekraft

09:45 - 10:10

Hvordan sikre levetid under ekstreme forhold

DaCS - Durable advanced Concrete Solutions, oppsummering av prosjektet

10:10 - 10:30

Pause

10:35 - 10:55

Powerhouse Brattørkaia – Hvordan gå i pluss?

10:55 - 11:15

Hybridbetong for Powerhouse

11:15 - 11:35

Pause

11:35 - 11:55

Rissviddeberegninger for storskala betongkonstruksjoner

11:55 - 12:15

Konstruktive konsekvenser av alkaliereaksjoner

ARCON prosjektet- hva har vi lært så lang

Delsesjon 2: Materialutvikling for bærekraft

09:00 - 09:05

Åpning

09:05 - 09:25

Hvordan utruster NTNU morgendagens materialteknologer

09:25 - 09:45

Gjenbruk og ombruk

RESGRAM - utvikling av resirkulert tilslag fra gravemasser til bruk i veibygging og betongproduksjon

09:45 - 10:10

Utvikling av en ny miljøvennlig komposittsement for framtidens bestandige betongkonstruksjoner

En statusoppdatering fra EnDurCrete -prosjektet

10:10 - 10:35

Pause

10:35 - 10:55

Pålitelighet av prøvingsmetoder

Hvordan kan laboratorieproving etterligne 20 års felterfaring? Presentasjon av KPN-ASR prosjektet

10:55 - 11:15

Magnetkis – hvordan sikre god bestandighet med knust tilslag

11:15 - 11:35

Pause

11:35 - 11:55

MIKS – hvordan proporsjonere fremtidens miljøbetong

11:55 - 12:15

Kan bruk av smarte tilsetningsstoff øke levetiden for betongkonstruksjoner?

Resultater fra EU-Horizon2020-prosjektet Lorcenis

Delsesjon 3: Hvordan bygge grønnere

09:00 - 09:05

Åpning

09:05 - 09:25

Veikart for Grønn anleggssektor

09:25 - 09:50

Hva er et grønt bygg og hvordan kan betongbransjen bidra til grønnere bygging?

09:50 - 10:10

Klimagassberegning av bygg, sammenligningsstudie

10:10 - 10:35

Pause

10:35 - 10:55

Ceequal - Miljøsertifisering av anleggsprosjekter

10:55 - 11:15

Klimaregnskap for bygg og anlegg – fordeler og utfordringer ved beregningsverktøy

11:15 - 11:35

Pause

11:35 - 11:55

Karbonfangst som samfunnsoppgave

11:55 - 12:15

Veien til klimanøytral betong

12:15

Slutt for dagen

12:30

Lunsj

 • Grethe Bergly

  Regionsdirektør

  Multiconsult

 • Katharina Th Bramslev

  Daglig leder

  Grønn Byggallianse

 • Oddbjørn Sandstrand-Dahlstrøm

  Energi- og miljørådgiver (LCA)

  Asplan Viak AS

 • Kjersti Kvalheim Dunham

  Avdelingsdirektør

  Statens vegvesen

 • Mathias Egeland Eidem

  Prosjektleder

  Statens vegvesen

 • Christian John Engelsen

  Seniorforsker

  SINTEF Community

 • Kjell Tore Fosså

  Manager

  Kværner AS

 • Cecilie Hagby

  Daglig leder

  Norsk Betongforening

 • Jorunn Haltbakk

  Leder miljø og bærekraft

  NCC Norge AS

 • Vetle Houg

  Byggutengrenser

 • Trygve Isaksen

  Avdelingsleder

  Styreleder i Norsk Betongforening

 • Stefan Jacobsen

  professor

  NTNU

 • Bjørn Jenssen

  Prosjekteringsleder

  Skanska Norge AS

 • Terje Kanstad

  Professor II

  NTNU

 • Jan Lindgård

  Seniorforsker

  SINTEF Community

  test

 • Alisa Machner

  Post Doc

  NTNU

 • Ian Markey

  Teknisk byggeleder

  Statens vegvesen

 • Tor Arne Martinus-Hammer

  Senirforsker

  SINTEF Community

 • Arianna Minoretti

  sjefingeniør

  Statens vegvesen

 • Bård Magne Pedersen

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen

 • Monika Pilz

  Seniorforsker

  SINTEF Industri

 • Reginard Tan

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

 • John-Erik Reiersen

  daglig leder

  Betongelementforeningen

 • Hanne Rønneberg

  Konserndirektør, SINTEF Community

  SINTEF Community

 • Sindre Sandbakk

  Regionleder Trondheim

  Dr. Techn. Olav Olsen AS

 • Kjell Skjeggerud

  Norcem

 • Sverre Smeplass

  Sjefsrådgiver

  Skanska Norge AS

 • Ketil Søyland

  Prosjektdirektør

  Norconsult

 • Rolf Thorsen

  Administrerende direktør

  Selvaag Bolig

 • Hrefna Run Vignisdottir

  Forsker

  SINTEF Community

 • Thorleif Fluer Vikre

  Statssekretær

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Ole Børge Yttredal

  Direktør

  Norsk Industri

 • Jan Arve Øverli

  Professor

  NTNU

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: