Norsk Betongdag 2019 er den 48. i rekken! Hold av datoen!

Meld meg på

Beskrivelse

Nok en gang er det en glede å ønske velkommen til Norsk Betongdag i Trondheim fra den 22. til 24. oktober!

Dette er hele betongbransjens årlige møteplass, med mulighet for faglig oppdatering og sosialt samvær, og vi satser også i år på et spennende og variert program.

Norsk Betongdag arrangeres i år midt i uken – Og starter Tirsdag 22. okt. om ettermiddag med ekskursjon i Trondheimsområdet og UKA på Samfundet om kvelden. Konferansen vil være fra en Onsdag 23. okt. til Torsdag 24. okt., frem til lunsj.

Det er et mål å gjøre Betongdagen til en større og viktigere konferanse enn den har vært de senere år. Derfor er vi nå inne i en prosess med å tenke litt nytt, for å prøve å få inn flere deltakere. Programmet blir klart i løpet av våren, men det er besluttet å gjøre "hovedkonferansen" mindre teknisk, mens det som tidligere var Sintef/NTNU info- dag erstattes av en halv dag med tre parallelle tekniske sesjoner.

Posterutstilling:
Kr. 8.500,- + mva for medlemsbedrifter + 1 fullt betalende deltaker

Kr. 10.500,- + mva for bedrifter som ikke er medlem av Norsk Betongforening + 1 fullt betalende deltaker Posterutstillingen vil bli lokalisert i nær tilknytning til møtesalen og er ment å skulle presentere firmaer, produkter og lignende i form av bilder, brosjyremateriell, evt. lettere utstillingselementer med bredde 2 til 3 meter.

Hold av datoen allerede nå!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: