Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Taok-foto-isola

Tema: Bygg

Hvordan får du godt nok isolerte og tette tak?

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 5. des. 2020

Hvordan får du isolert og tettet taket godt nok etter TEK17? Les om løsninger for både luftede og kompakte tak.

Type takløsning avgjør hvor mye isolasjon du trenger for å få ønsket U-verdi. God lufttetthet som klarer krav til lekkasjetall oppnår du enklest når sperresjiktene kan føres mest mulig kontinuerlig.

Vi skiller mellom to hovedtyper tak: Luftede tak og kompakte (flate) tak. Luftede tak er selvuttørkende. Fukt kan diffundere ut av taket gjennom en dampåpen vindsperre eller et damp-åpent undertak til et luftesjikt på oversiden av vindsperren/undertaket.

Kompakte tak har damptett sjikt på både utvendig og innvendig side av isolasjonen, og har normalt svært begrenset uttørkingsevne.

  • U-verdi for tak med tiltaksmetoden for nye energiregler: 0,13 W/m²K
  • Minstekrav i teknisk forskrift: 0,18 W/m²K
  • Typiske U-verdier for tak for å klare passivhuskravene: 0,13 – 0,08 W/m²K

Leverandører av isolasjonsprodukter oppgir normalt U-verdier for ulike takløsninger med deres produkter.

Hvor tykk isolasjon må du ha for å få U-verdi på 0,10?

Krav til U-verdi gjelder gjennomsnittet for en bygningsdel. Hvilken takløsning du velger, har mye å si for hvor tykk isolasjon du trenger.

Gitt et eksempel der isolasjonen har et varmeledningstall på 0,037 W/mK. I så fall må et sperretak med 48 mm tykke gjennomgående taksperrer ha minst 420 mm isolasjon for å klare U-verdi på 0,10 W/m²K.

For et kompakt tak holder det med 360 mm for å klare U-verdi på 0,10.
Velger du isolasjon med bedre lambdaverdi (0,03), kan et sperretak klare seg med ca 3 cm tynnere isolasjon.

Praktiske tips for å tette luftede tak

Det er enklest å oppnå god lufttetthet når sperresjiktene i luftede tak kan føres mest mulig kontinuerlig, med så få skjøter, sprang og overganger som mulig. I kompliserte tak er det spesielt utfordrende og arbeidskrevende å få innvendig dampsperre tett.

Takløsninger det er relativt enkelt å få tette:

  • sperretak med all isolasjonen i skråtaket
  • tak med W-takstol og all isolasjonen i horisontalplanet

Takløsninger det er vanskelig å få lufttette:

  • tak med A-takstol og oppholdsrom på loftet
  • tak sammensatt av mange takflater

Erfaringer blant andre Mesterhus har gjort, viser likevel at det er mulig å klare lekkasjekrav på 0,6 også med A-takstol og ark. Spesielt for kompliserte tak er det viktig med god og nøyaktig håndverksmessig utførelse.

Løsninger for sperretak

Trekk dampsperren kontinuerlig på undersiden av taket fra møne til raft, og uten tverrskjøter. Skal bygget ha knevegger, setter du dem opp etter at dampsperren er montert.

Skjøter må ha omlegg som klemmes sammenhengende mot undersiden av sperrene. Hvis omleggene klemmes med himlingsplater, må platene spikres langs sperrene med maks 150 mm spikeravstand. Det å klemme skjøter med trepanel eller plater med skjult spikring i fals er ikke bra nok.

Løsninger for dampåpne undertak

Med dampåpne undertak kan du oppnå god lufttetthet, hvis

  • undertaket monteres kontinuerlig rundt takkantene, og avsluttes med lufttett, klemt omleggsskjøt til vindsperren i veggene, eller
  • du bruker løse takutstikk. Da skal takstolen/sperrene bare ut gå til ytterkanten av veggisolasjonen. Raftekassen ordnes med løse, prefabrikkerte takutstikk. De monteres etter at undertaket er montert.

Inntrukket dampsperre i himling

SINTEF Community anbefaler på det sterkeste å bruke inntrukket dampsperre i himling. Det skyldes at overtrykket blir stort oppunder taket, og det gir stor risiko for fuktgjennomgang hvis dampsperren er utett.

Ventilasjonsanlegg på varm side

SINTEF Community fraråder sterkt å montere ventilasjonsanlegg og kanaler på kald side av isolasjonen. Det kan gi kondens i kanaler og anlegg, og større varmetap og kaldere tilluft enn hvis anlegget monteres på varm side av isolasjonen. Selv med godt isolerte kanaler i småhus kan tilluften bli avkjølt flere grader før den kommer ned i oppholdsrom vinterstid. Vifter og varmegjenvinner må også monteres på innsiden av isolasjonen for å sikre minst mulig varmetap, god fuktsikkerhet og liten risiko for rim i gjenvinneren på spesielt kalde dager.

Les også