IKT-bloggen

Dataanalyse av klima

19. jan. 2021 Streaming

Hvordan brukes data for å predikere klima? Hvilke metoder og dataverktøy bruker man og hvilke utfordringer har de ulike metodene? Følg miniseminar:

Programmet (presentasjonene er på engelsk)

Om du vil høre med om klimaobservasjoner fra satellitt, så kan du se opptak fra et tidligere seminar om jordobservasjoner fra satellitter. Du kan også se et tidligere seminar om hvordan klimadata gjør oss i stand til å planlegge for klimaendringene

Les også

Relaterte kurs og arrangementer