Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
 Tekna mener realfagene er svært viktige for å løse fremtidens oppgaver.
 Tekna mener realfagene er svært viktige for å løse fremtidens oppgaver.

Politisk

Teknologi og kompetanse for fremtidens arbeidsliv

Publisert: 2. feb. 2022

I Tekna jobber vi aktivt for å få gjennomslag for politikk som er viktig for medlemmene våre. Her er våre innspill til Regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2023.

Det politiske Norge er samstemte i at oppgavene fremover vil være å sikre norske arbeidsplasser, sørge for god næringsutvikling innen områder vi har store konkurransefordeler og at vi fortsetter å bygge Norge som en kunnskapsnasjon. En bærekraftig utvikling er en forutsetning, og FNs bærekraftsmål må ligge til grunn.

Realfag og bærekraft

Tekna mener realfagene er svært viktige for å løse disse oppgavene og de utfordringene som det er bred politisk enighet om. Å sikre en bærekraftig utvikling er uløselig knyttet til teknologi og realfag. Tekna mener derfor at vi må ha et høyt trykk på de teknologiske og naturvitenskapelige fagområdene og at budsjettet gjenspeiler en tydelig prioritering i denne retning.

- Høy kompetanse, forskning og god næringsutvikling i kombinasjon med en arbeidslivspolitikk som støtter opp om trepartssamarbeid og økt sysselsetting, er viktige saker for våre medlemmer, sier Tekna-president, Lars Olav Grøvik. 

-Bærekraft, klima og miljø sett i sammenheng med energipolitikken, vil bli et viktig område for oss. Vi er helt sikre på at regjeringen kan stille seg bak mange av våre forslag for å nå felles overordnede mål, avslutter Tekna-presidenten. 

Her er Teknas innspill i arbeidslivspolitikken, utdannings-, forsknings- og kompetansepolitikken, næringspolitikken og klima, energi og miljø.

Se Teknas innspill til statsbudsjettet 2023

Les også