Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna ber regjeringen om å ta et veivalg når det gjelder å satse på næringer som ivaretar de sikkerhets- og sårbarhetsutfordringer vi står overfor
Tekna ber regjeringen om å ta et veivalg når det gjelder å satse på næringer som ivaretar de sikkerhets- og sårbarhetsutfordringer vi står overfor

Politisk

Vil se beredskap og sikkerhet høyt på dagsorden

Publisert: 18. mars 2022

Årets budsjettkonferanse er i gang. Tekna mener beredskap og sikkerhet bør prioriteres som satsningsområder i statsbudsjettet for 2023.

-Krigen i Ukraina har satt dagsorden for regjeringens budsjettkonferanse og energikrisen har et større problemkompleks enn bare subsidiert strøm til folket, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Teknologene peker på en global energikrise, økonomisk ustabilitet, mangel på råvarer, cyberangrep mot kritisk digital infrastruktur og helseberedskap som særlig viktige satsingsområder for budsjettet 2023.

Et veivalg

Tekna ber regjeringen om å ta et veivalg når det gjelder å satse på næringer som ivaretar de sikkerhets- og sårbarhetsutfordringer vi står overfor både nå og i fremtiden. De advarer mot et kortsiktig budsjett med en rekke akutt-tiltak.

- Det er avgjørende at vi bygger kapasitet og kompetanse knyttet til beredskap i næringer som energi, ekom, vannforsyning, helse, forsvar og finans for å sikre oss. I tillegg må klimautfordringer løses gjennom økt satsning på klimatilpasning. Vi trenger et løft innen forskning for å komme videre i den grønne omstillingen og for å ruste vår nasjonale beredskap, sier Grøvik.

Han peker på at vi trenger høy kompetanse innen IT, naturvitenskap og teknologi. Det må nå igangsettes et systematisk arbeide med å bygge kapasitet innenfor disse fagområdene.

- Vi trenger et betydelig løft innen teknologi og realfag for å møte fremtidens utfordringer. For å få til dette må det bygges betydelig mer kapasitet innen MNT-fagene ved norske høyskoler og universiteter. Vi må gi full gass innen IT-sikkerhet, og satse på den lange og avanserte IT-utdanningen samtidig som vi legger til rette for et godt utbygget etter- og videreutdanningstilbud, avslutter Grøvik.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Les Teknas innspill til Statsbudsjettet 2023 

 

Les også