Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Oddmund Løkensgard Hoel, Marcus Nitschke, Margrethe Esaiassen og Birgitte Jordahl
Tekna møtte i går statssekretæren for høyere utdanning og forskning Oddmund Løkensgard Hoel (i midten) i Kunnskapsdepartementet. Fra venstre: Marcus Nitschke(studentleder i Tekna), Margrethe Esaiassen( fra Teknas hovedstyre) og Birgitte Jordahl (politisk rådgiver i Tekna)

Politisk

Tekna-møte med Kunnskapsdepartementet

Publisert: 8. apr. 2022

Tekna hadde for kort tid siden et møte med statssekretær for høyere utdanning og forskning Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet. Tekna benyttet anledningen til å ta opp en rekke utdanningspolitiske saker.

Statssekretæren var glad for den støtten regjeringen hadde fått fra Tekna da de foreslo å utsette ikrafttredelse av krav om to sensorer. Det var spesielt gledelig for statsråden at Teknas studenter har vært så tydelige med å støtte utsettelsen.

Les mer om dette her: Regjeringen utsetter ordningen med to sensorer 

I møtet fremmet Tekna sin forventning om at det nå må jobbes bredere med saken, og at man ikke kun ser på hvordan lovkravet kan justeres. Studentvurdering må dreie seg om eksamensformer og læringsfremmende tilbakemeldinger i bredt. Tekna har foreslått at dets sette ned en ekspertgruppe som ser mer på hvordan vurdering både kan ivareta studentens rettssikkerhet, samtidig som den er læringsfremmende. Tekna mener det vil være et naturlig tidspunkt parallelt med at utdanningsminister Tonje Brenna har gitt Utdanningsdirektoratet oppdrag om å se på ulike eksamensformer for grunnskolen.

Teknologi og realfag

Tekna forventer et løft for teknologi- og realfagene, og dette ble også tatt opp i møtet med statssekretæren. Tekna mener det er særlig viktig å sikre at disse fagene blir mer attraktive og at flere som går ut av videregående velger denne retningen i høyere utdanning. De er viktig å starte en mobilisering av interesse for realfagene allerede i grunnskolen.

Tekna drøftet også behovet for å rekruttere flere vitenskapelig ansatte til å jobbe i akademia. Tekna ønsker en rekrutteringsstrategi i forbindelse med statsbudsjettet for 2023, sammen med Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Tillitsreformen

Teknas innspill til en tillitsreform ble også diskutert. Flere av foreningens innspill ble tatt godt imot, særlig forslagene om to piloter. Tekna mener det må igangsettes et utviklingsprosjekt der rammeplaner på utvalgte studier fjernes, og at man fjerner selvetablerte regler og rutiner som ikke er helt nødvendige.

Les mer om dette her: Teknas innspill til tillitsreformen

Kompetansestrategi

Avslutningsvis ble den varslede nye kompetansestrategien tatt opp. Statssekretæren lyttet til Teknas klare budskap om at gruppen med høy utdanning også denne gangen må være en del av strategien. Det ble diskutert løsninger knyttet til finansiering av etter- og videreutdanning. Tekna var tydelige på at man ikke måtte få et system hvor det å få faglig påfyll er forbeholdt dem med en betalingsvillig arbeidsgiver, eller de økonomisk bemidlede. Etter- og videreutdanning må være tilgjengelig for alle.

 

Les også