Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en forelesning med studenter nærmest og forleser uskarp i bakgrunn

Politisk

Tekna har gitt innspill til tillitsreformen i UH-sektoren

Publisert: 31. mars 2022

Nye og økte oppgaver må følges med friske midler. Mer ressurser til administrasjon. Forenkling av søknadsprosesser og styrking av lokal medvirkning. Tekna hadde klare tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet, da de ga sine innspill til tillitsreformen i Universitets- og høgskolesektoren.

Teknas innspill var basert på medlemmers erfaringer og forslag til løsninger. Disse ble tatt svært godt imot av statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel. Kunnskapsdepartementet har invitert partene i arbeidslivet og organisasjoner i universitets- og høgskolesektoren om å gi innspill til tillitsreformen.  

Tekna har i sitt innspill blant annet understreket behovet for sikre at kapasiteten i sektoren er vurdert før det kommer nye oppgaver. Tekna mener det er svært positivt med høy politisk oppmerksomhet og forslag til områder det må jobbe videre med i sektoren, men at smørbrødlisten av politiske pålegg nå er blitt for lang og kapasiteten til gjennomføring er begrenset. Uten friske midler til å finansiere nye tiltak, og uten tilstrekkelig kapasitet med vitenskapelig ansatte, mener Tekna dette blir umulig å gjennomføre som planlagt.  

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Ber om gjennomgang av finansieringsordning 

Tekna peker også på behovet for en full gjennomgang av hvor mye ressurser som går til de mange konkurransebaserte finansieringsordningen for utdanning og forskning. Tekna mener tid og ressurser brukt på søknader ikke er hensiktsmessig når man ser dette opp mot avslagsprosenten.  

Videre understreket Tekna at det er for få administrative stillinger i sektoren, noe som medfører at administrative oppgaver må utføres av undervisningspersonell. Dette er ikke en god bruk av forsknings- og undervisningsressurser.  

Det må også jobbes mer med forenkling gjennom utvikling av digitale løsninger. Det er i dag en stor utfordring at mye av rapporteringsarbeidet må gjøres manuelt fordi systemer ikke snakker sammen. Med innføring av en ny digitaliseringsstrategi håper Tekna at dette blir prioritert, og at det ikke bygges nye rutiner og oppgaver på et dårlig og utdatert digitalt system.  

Vi har forslag til to utviklingsprosjekter 

Som utviklingsprosjekter foreslår Tekna å fjerne de detaljerte rammeplanene på utvalgte studier, som kan virke begrensende på utvikling. Arbeidslivsrelevante studier krever at de kan justeres i tråd med arbeidslivets behov. Rammeplanstyring er lite dynamisk og krever mye ressurser.  

Tekna foreslår også en pilot hvor man fjerner en rekke lokale selvetablerte regler og rutiner på et utvalg institusjoner. Det kan være hensiktsmessig å velge en institusjon som har blitt fusjonert gjennom strukturreformen og en som ikke har vært gjenstand for sammenslåing for å hente ut erfaringer basert på endringer med strukturreformen. 

Les også