Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gravid kvinne med gul vernevest og hjelm sår mellom betongplater i en produksjonshall

Aktuelt

Permittering: Hvilke lover og regler gjelder ved graviditet og foreldrepermisjon?

23. mars 2020

Er du gravid eller i foreldrepermisjon og bekymret for å bli permittert? Her er alt du trenger å vite.

Flere opplever en ekstra usikkerhet ved hvilke rettigheter som gjelder når man er gravid og blir permittert, eller hva man har krav på dersom man er i foreldrepermisjon og blir permittert. Våre jurister har besvart spørsmålene som opptar Tekna medlemmer i denne situasjonen.

– Som utgangspunkt mener Tekna at ansatte som er i foreldrepermisjon, eller som snart skal ut i foreldrepermisjon, ikke bør tas ut i permittering. Her bør arbeidsgiver heller vurdere situasjonen og grunnlaget for permittering på nytt når foreldrepermisjonen utløper, sier Anne Cathrine Hunstad, som leder Teknas juridiske avdeling.

Hva er situasjonen dersom du er i foreldrepermisjon og blir permittert?

Dersom du er i permisjon og bedriften permitterer deg, så vil permitteringen først begynne å løpe fra tidspunktet du har avtalt å starte på jobb. Frem til da vil du motta foreldrepenger som vanlig.  

Når foreldrepermisjonen er over og permitteringen begynner, vil de vanlige reglene for permittering gjelde.

Hva er de økonomiske konsekvensene dersom du er i gradert foreldrepermisjon?

Dersom du blir permittert i gradert foreldrepermisjon vil du fortsette å få foreldrepenger som vanlig for den delen av stillingen som du har permisjon fra. For resten av stillingen vil regler som gjelder for permitterte slå inn. Det betyr at du vil få lønn som vanlig de første to dagene fra arbeidsgiver. Deretter vil du motta ytelser fra NAV: 18 dager med lønnskompensasjon inntil 6 G (gradert for permitteringsgrad), etterfulgt av dagpenger som er beregnet etter 62,5% av 6G.

Vær oppmerksom på at det er et minstekrav at permitteringen må utgjøre minst 40 prosent arbeidsbortfall for at du skal fylle krav til dagpenger. For ansatte som er mer enn 60 prosent i foreldrepermisjon er det viktig at disse skjermes i en permitteringsprosess, fordi de ikke vil ha krav på dagpenger dersom de permitteres i lavere grad enn 40 prosent.

Vil det være lettere å permittere arbeidstakere som har eller planlegger foreldrepermisjon?

Nei, det vil være diskriminering hvis arbeidsgiver lar graviditet eller foreldrepermisjon ha betydning for hvem som blir permittert.

Kan jeg permitteres før jeg går ut i foreldrepermisjon?

Arbeidsgiver kan permittere ansatte som skal ha foreldrepermisjon. Arbeidsgiver kan også permittere gravide. For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn og bortfallet av behovet for arbeidskraft må være midlertidig. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Eksempel på saklig grunn kan være: ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker med mer.

Samtidig er det lite hensiktsmessig å permittere ansatte som snart skal ut i permisjon, eller som allerede er i permisjon. En permittering skal være midlertidig. Ting kan derfor endre seg. De som er på vei ut i foreldrepermisjon, eller som allerede er i foreldrepermisjon vil ikke belaste lønnsbudsjettet på samme måte, og har avtalt at de ikke skal utføre arbeid for en periode.

Tekna mener derfor at ansatte som er i foreldrepermisjon, eller som snart skal ut i foreldrepermisjon, ikke skal tas ut i permittering. Man bør heller vurderer situasjonen og grunnlaget for permittering på nytt når foreldrepermisjonen utløper.

Dersom bedriften etter arbeidsavtalen, tariffavtale eller på annen måte har forpliktet seg til å sikre ansatte full lønn under foreldrepermisjon vil denne forpliktelsen også gjelde for arbeidsforhold som er rammet av permittering. Et forbehold må tas for tilfeller der bedriften ved avtaleinngåelsen mv uttrykkelig har reservert seg slik at dens forpliktelser reduseres eller bortfaller under permittering.

Når permisjonen starter vil foreldrepenger opp til 6 G (Folketrygdens grunnbeløp; 99.858 kr= 599.148) dekkes av NAV. Arbeidsgiver vil få dette refundert fra NAV dersom de betaler lønn for deg i permisjonstiden.

Hva er de økonomiske konsekvensene hvis du skal ut i foreldrepermisjon og eller er gravid og blir permittert?

Når man permitteres vil man normalt gå på dagpenger mens permitteringen varer. Det innebærer en inntektsreduksjon.

Hvis du er tilbake i jobb før du starter permisjon vil foreldrepenger beregnes etter inntekten du har på tidspunktet du går ut i permisjon. Da legger NAV vanligvis til grunn et gjennomsnitt av lønnen du har hatt de siste tre månedene, eller et snitt av lønn det siste kalenderåret.

Dersom du er mann og mottar dagpenger mens du starter foreldrepermisjon vil foreldrepengene beregnes etter dagpengesatsen. For kvinner som mottar dagpenger kan foreldrepengene beregnes etter det beste av to alternativer:

  1.  Gjennomsnittet av inntekten de siste tre månedene
  2. Eller gjennomsnitt av de seks beste av de siste ti månedene.

Dette følger av folketrygdloven 14- 7 og gjelder kun for kvinner. 

Får jeg full lønn om jeg blir permittert mens jeg er i foreldrepermisjon?

Hvis du blir permittert mens du er i foreldrepermisjon opprettholder du som hovedregel dine ytelser fra NAV og arbeidsgiver.

Kan jeg permitteres mens jeg er i foreldrepermisjon?

Er du i permisjon, er du ikke er en del av arbeidsstokken. Du belaster ikke lønnsbudsjettet. Men du vil kunne varsles om fremtidig permittering på vanlig måte etter permitteringsreglene. Er dette gjort «riktig» vil du kunne permitteres fra tidspunktet permisjonen utløper.

Fyller jeg vilkårene for foreldrepenger hvis jeg blir syk, permitteres eller mister jobben?

Hovedregelen for å motta foreldrepenger er at man må ha vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 siste månedene. Perioder med sykepenger og dagpenger teller med som inntekt.

Juridisk vakttelefon (for medlemmer)

Har du spørsmål om koronaviruset og ditt arbeidsforhold kan du ta kontakt med Teknas vakttelefon - juridisk@tekna.no / 22 94 75 00  

Les mer om juridisk bistand 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer