Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Teknas president er fornøyd med ny avtale
Tekna-president Lars Olav Grøvik, er fornøyd med å få på plass en ny hovedavtale med Finans Norge.

Aktuelt

Ny avtale: – Vil bety mye for Tekna-medlemmer i finanssektoren

Publisert: 1. nov. 2021

– Jeg er meget fornøyd med at den nye hovedavtalen mellom Finans Norge og Tekna nå er på plass, sier Lars Olav Grøvik, som er president i Tekna.

– Dette medfører at våre medlemmer i finanssektoren nå kan få større utbytte av sitt medlemskap, påpeker Tekna-presidenten.

Den nye hovedavtalen mellom Finans Norge og Tekna får konsekvenser for foreningens nærmere 700 medlemmer i finanssektoren. Tekna har opplevd en sterk medlemsvekst innen denne næringen den siste tiden. Tekna har også bedriftsgrupper i flere av bedriftene. Avtalen betyr at Teknas bedriftsgrupper nå vil få mer regulerte forhold, og rett til samarbeid og medbestemmelse. Teknas tillitsvalgte får med andre ord en plass rundt bordet i disse bedriftene, hvor man kan ha en dialog og drøfte viktige spørsmål av betydning for Teknas medlemmer.

arbeidslivsdirektør i Finans Norge Runa Opdal Kerr og Anders Kvam, som er forhandlingssjef for privat sektor i Tekna gir hverandre et håndtrykk
Arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr og Anders Kvam, forhandlingssjef for privat sektor i Tekna

Anders Kvam, som er forhandlingssjef for privat sektor i Tekna, har stått sentralt under inngåelsen av avtalen.

– Hva betyr denne avtalen helt konkret for medlemmene våre i finanssektoren?

– At Tekna har fått på plass formelle rammer som gir rettigheter til samarbeid og medbestemmelse, og lønnsforhandlinger for Teknas tillitsvalgte er viktig, sier Kvam. Han viser til at Tekna er den beste stemmen til å ivareta interessene til ingeniører og teknologer med høyere utdanning, sier Kvam

– Hvor mange medlemmer og virksomheter blir omfattet av avtalen?

– Tekna har per i dag 671 medlemmer i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Avtalen vil gjøres gjeldende i bedrifter der Tekna har Tekna-gruppe med tillitsvalgt. I skrivende stund dag har vi seks grupper som omfatter ca 330 medlemmer, men vi jobber for å få på plass Tekna-grupper i flere bedrifter, påpeker Kvam.

Bli medlem

Hos oss får du tryggheten med en sterk fagforening i ryggen og mange medlemmer sparer over 10 000 kr i året på våre avtaler. 

Sterk digitalisering

– Finanssektoren har i de senere årene vært gjennom en kraftig omstilling, hva betyr dette for behovet for teknologiske kompetanse?

– Bransjen selv er tydelig på at de er i en større omstilling der digitalisering er en sterk drivkraft, påpeker Kvam.

– Vi kjenner alle bank- og finans som en sektor der mange tjenester for lengst er digitalisert, og hvor behovet for teknologisk kompetanse er stor.

– Hvorfor bør medlemsberettigete teknologer i finanssektoren nå melde seg inn i Tekna?

På grunn av denne avtalen kan vi bedre ivareta medlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiver også lokalt i virksomhetene

– Bredden i medlemstilbudet er jo betydelig, og vi må ikke glemme for eksempel foreningens betydelige faglige virksomhet. Tekna er til stede på mange arbeidsplasser i finanssektoren. På grunn av denne avtalen kan vi bedre ivareta medlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiver også lokalt i virksomhetene, sier Kvam.

– Hvor raskt vil man kunne komme i gang med lønnsforhandlinger i bedriftene som omfattes av avtalen?

– Den årlige lønnsreguleringen vil fortsatt være på samme tidspunkt som tidligere i bedriften. For de fleste bedrifter skjer dette i perioden april-juli, og slik vil det også være for Tekna.

Naturlig og riktig med avtale

– Teknas medlemmer representerer en voksende og relevant arbeidstakergruppe i en finansnæring som er i stadig utvikling. Det er derfor både naturlig og riktig at samarbeidet formaliseres gjennom en tariffavtale i tråd med det Finans Norges medlemmer ønsker. Vi takker Tekna for konstruktive og ryddige forhandlinger og ser frem til et godt samarbeid fremover, sa arbeidslivsdirektør i Finans Norge Runa Opdal Kerr i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Lokal glede

– Jeg ser svært positivt på denne nye avtalen, sier Geir Jarle Ness, som er leder av Teknas bedriftsgruppe i DnB. Han viser til at veien fram til avtaleinngåelsen har vært lang.  

– Denne avtalen gir oss en plass ved bordet, og vi ser nå fram til å få en større grad av innflytelse over vår arbeidshverdag, sier han.

Avtalen kan lastes ned her (pdf)

 

Ta din plass ved bordet! 

Det er enkelt å starte en Tekna-gruppe hvis det ikke finnes en fra før i virksomheten. En gruppe kan startes hvis man er tre eller flere medlemmer på arbeidsplassen. 

Les også