Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To menn og en kvinne lytter til kvinne som gestikulerer  i kontorlandskap
De siste årene har utviklingen mot likere lønn mellom kvinner og menn gått veldig sakte, det gjelder også blant Teknas medlemmer.

Politisk

Kvinner tjener i snitt mindre enn menn i Tekna

Publisert: 9. mai 2023

Forskjellene er størst i privat sektor. – Det viser at vi har en jobb å gjøre, sier visepresident Elisabet Haugsbø.

Lønnsforskjellen kan utgjøre årslønner over tid, i følge en beregning TU har gjort.  

Teknas analyse av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blant medlemmene, slår fast at kvinner i snitt tjener mindre enn menn. Forskjellene er størst i privat sektor der menn i snitt tjener 3 prosent mer enn kvinner, i offentlig sektor er forskjellen på 2 prosent.

Dette er forskjellene som gjenstår når faktorer som at kvinner og menn tar ulike utdannings- og yrkesvalg, menn oftere har lederansvar og lignende forklaringer er tatt bort.

En forskjell på 2-3 prosent blir mye penger i løpet av en karriere, og det er ingen god grunn til hvorfor det skal være en slik forskjell mellom kvinner og menns lønn. Forskjellen har endret seg lite de siste 10-15 årene. 

Her kan du lese hele undersøkelsen: «Tjener kvinner mindre enn menn? - En analyse av Teknamedlemmer»

Blir mye penger

Tekna har ikke svaret på hvorfor det er en slik lønnsforskjell, men undersøkelsen viser at det skjer noe med lønna i den perioden mange starter familie - da drar menn fra, og forskjellen fortsetter å øke jo lenger man har vært i arbeidslivet. Kvinner blir altså hengende lenger etter lønnsmessig jo lenger de har jobbet. Men også blant nyutdannede tjener kvinner i snitt mindre enn menn. 

Privatøkonom og direktør Endre Jo Reite i BN Bank, har på oppdrag for tu.no, beregnet hvor mye penger kvinner i snitt taper på lønnsforskjellene som kommer fram i Teknas lønnsanalyse. I følge Reite vil en lønnsforskjell på 3 prosent i privat sektor fordelt over 40 år i arbeidslivet utgjøre 844.000 kroner etter skatt gjennom karrieren. I tillegg kommer tapte spare- og pensjonsinntekter. 

Rapporten tar utgangspunkt i «potensiell erfaring», som er antall år siden eksamen, når den sammenligner Tekna-medlemmenes lønn.

Rapportforfatter Tom Erik Aabø forklarer til TU at det er et bevisst valg å ikke ta hensyn til eventuelle år i foreldrepermisjon i analysen. 

– Hvis vi bruker potensiell erfaring, sier vi at kvinner skal sammenliknes med menn fra samme eksamenskull. Hvis vi gjør noe annet, er konsekvensen at kvinner sammenliknes med yngre menn og at det dermed er greit at kvinner har lavere lønn enn menn fra samme kull. Det er det ikke, sier han. 

Se også Teknas debatt om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med visepresident Elisabet Haugsbø og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Bedre livsfasepolitikk

Det er først og fremst arbeidsgivers ansvar å gjøre noe med forskjellene, men som fagforening jobber Tekna aktivt med å få forskjellene ned, blant annet gjennom grundig opplæring av tillitsvalgte der de blant annet lærer hva de må være obs på i lønnsforhandlinger. 

Visepresident Elisabet Haugsbø.

– Vi skal ikke ha uforklarlige lønnsforskjeller og vi må finne ut hvor de oppstår. Mye tyder på at de handler om at kvinner og menn har ulikt omsorgsansvar når man får familie og barn. Tekna jobber kontinuerlig med at vi skal ha en bedre livsfasepolitikk i et langt arbeidsliv. Det skal ikke straffe seg lønnsmessig å få familie, verken for menn eller kvinner, sier visepresident Elisabet Haugsbø.  

Les også hvorfor Tekna mener kjønnskvotering er nødvendig

Les også