Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Likestillingsminister Anette Trettebergstuen deltok i Teknas debatt om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Alle foto: Mikkel Moe

Politisk

Dette kan være løsningen på lønnsforskjellen mellom kvinner og menn

Publisert: 26. jan. 2023

Lønnsgapet mellom kvinner og menn lukker seg ikke av seg selv. Kravet til bedrifter om å kartlegge lønnsforskjeller mellom kjønnene kan bidra til å løse problemet, i følge Teknas debattpanel.

– Damer har like store ambisjoner som menn, like bra utdanning som menn, men når ikke helt til topps og vi blir sinka i karrieren vår når vi får barn. Det vitner om at vi ikke er der vi skal være likestillingsmessig, sa likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) da hun deltok på Teknas debatt om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 25. januar.

Temaet for debatten var hva partene i arbeidslivet og myndighetene kan gjøre for å få fortgang i arbeidet med å minske lønnsforskjellene.

I tillegg til likestillingsministeren, deltok visepresident Elisabet Haugsbø i Tekna, avdelingsdirektør for arbeidsliv Anne Louise Aartun Bye i NHO og fagdirektør for arbeidsliv Lars Kolberg i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Generalsekretær i Tekna, Line Henriette Holten, ledet arrangementet i Dagens Næringslivs studio, her sammen med forsker Kjersti Misje Østbakken fra Core.
Fra venstre fagdirektør Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, visepresident Elisabet Haugsbø fra Tekna, avdelingsdirektør Anne Louise Aartun Bye fra NHO og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Utviklingen har stoppet opp

Utgangspunktet for samtalen er det faktum at de siste 20 årene har utviklingen mot likere lønn mellom kvinner og menn gått svært sakte. Forskningsleder Kjersti Østbakken ved Core - senter for likestillingsforskning la fram faktaene i debatten. 

– En viktig grunn til at utviklingen har stoppa litt opp er at lønnsveksten blant høytlønte menn har motvirket andre tendenser som at kvinner har fått høyere utdanning og sterkere tilknytning til arbeidslivet, sier Østbakken.

I følge Statistisk sentralbyrås siste tall er forskjellen mellom kvinner og menns lønn nå på 12 prosent i snitt. Når man sammenligner relativt like kvinner og menn i samme yrker og bransjer finner man fortsatt en lønnsforskjell på 7 prosent, forteller Østbakken. 

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet der kvinner og menn velger ulike utdanninger og ulike bransjer er en viktig forklaring på at lønnsforskjellene består, men det forklarer ikke hvorfor det også er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som gjør tilsvarende jobb i samme bedrift.  

– Vi ser at det også er noe som skjer innad i bedriftene som bidrar til at vi har en lønnsforskjell mellom kvinner og menn, sier Østbakken. 

Se hele debatten her 

Dette er løsningene 

Det er ingen «quick fix» på lønnsutfordringene, slo likestillingsminister Anette Trettebergstuen fast, men de skjerpede reglene som pålegger bedriftene å legge til rette for likestilling på arbeidsplassen og det relativt ferske kravet om å kartlegge lønnsforskjeller, er viktige verktøy for å få i gang diskusjoner om lønn på de enkelte arbeidsplassene, understreket hun.

Det var NHO, Tekna og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) enige i. 

– Det mest umiddelbare tiltaket bedriftene kan gjøre er å bruke lønnskartleggingen til å se om det eksisterer forskjeller som ikke er saklig begrunnet, sier avdelingsdirektør Anne Louise Aartun Bye i NHO. 

Fagdirektør Lars Kolberg i LDO mener kravet om lønnskartlegging som kom i 2021 har potensial til å endre de strukturelle forskjellene i lønn mellom kvinner og menn. 

– Det kan være mange saklige grunner til at kvinner og menn har ulik lønn, det er lønnskartleggingen og aktivitets- og redegjørelsesplikten som kan endre de strukturelle faktorene i samfunnet som bidrar  til lønnsforskjellene, sier Kolberg.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten 

  • Beskrives som virksomhetens HMS-arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering
  • Pålegger virksomhetene å undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller hindre for likestilling, finne årsakene til det og iverksette tiltak som motvirker eventuell diskriminering og bidrar til økt likestilling
  • Gjelder alle offentlige virksomheter og private over en viss størrelse

Lønnskartlegging

  • Fra 2021 ble plikten forsterket til også å inkludere en lønnskartlegging for å avdekke om det er forskjeller mellom kvinner og menn, og kartlegging av ufrivillig deltid
  • Dette skal gjøres hvert annet år og redegjørelsen skal offentliggjøres

Kilder: Likestillings- og diskrimineringsombudet og NHO

Fagdirektør Lars Kolberg i Likestillings- og diskrimineringsombudet og visepresident Elisabet Haugsbø i Tekna.
Fra venstre forskningsleder Kjersti Østbakken i Core, Lars Kolberg i LDO, visepresident Elisabet Haugsbø i Tekna, likestillingsminister Anette Trettebergstuen, generalsekretær Line Henriette Holten i Tekna, Rebekka Lie, tidligere studentleder i Tekna og avdelingsdirektør Anne Louise Aartun Bye i NHO.

Visepresident Elisabet Haugsbø tok til orde for at vi må snakke mer om lønn, det er verken flaut eller privat. 

– Vi i Tekna jobber kontinuerlig med at vi skal ha en bedre livsfasepolitikk i et langt arbeidsliv. Vi lærer opp våre tillitsvalgte til å ta opp spørsmål om lønnsforskjeller med ledelsen og tillitsvalgte har et særlig ansvar for å sørge for at de som er ute i permisjon ikke blir glemt i lønnsforhandlingene. Det skal ikke straffe seg lønnsmessig å få familie, verken for menn eller kvinner, sier Haugsbø.

Tekna gjennomfører egne analyser av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, den siste analysen viste at det er en uforklarlig lønnsforskjell mellom kvinner og menn på omlag 3 prosent i privat sektor, og 2 prosent i offentlig sektor. Forskjellen har endret seg lite de siste 10-15 årene. 

Dette er Teknas krav til arbeidsgiverne:

Oppfordrer til å sjekke arbeidsgiver 

Da Rebekka Lie var studentleder i Tekna i 2020 engasjerte hun seg sterkt i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blant Teknas medlemmer. Nå har hun startet i sin første jobb og forteller at hun har tatt flere grep for å sørge for at hun får den lønna hun fortjener. 

– Jeg har sjekket at min arbeidsgiver har ordninger som ikke diskriminerer og oppfordrer venninner til å gjøre det samme. Det er viktig å snakke om disse forskjellene for at vi skal kunne gjøre noe med dem, sier hun. 

Tidligere studentleder i Tekna, Rebekka Lie, har tatt flere grep for å sikre at hun får lik lønn som sine mannlige kolleger.

Les også: Kvinnelige teknologer taper lønnsmessig 

Les også