Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Rebekka Lie

Aktuelt

Kvinnelige teknologer taper lønnsmessig

Publisert: 9. mars 2020

Er du kvinnelig teknolog med lik utdanning, likt ansvar og lik erfaring som en mann i samme bedrift, tjener du sannsynligvis dårligere enn ham, viser tall fra Tekna.

Kvinnelige teknologer ligger lønnsmessig under menn, selv om det korrigeres for erfaring, ansvar, utdanningsbakgrunn og bedrift. Justert for disse faktorene tjener kvinnelige Tekna-medlemmer i privat sektor i snitt 3,5 prosent mindre enn deres mannlige motstykker, viser tall fra Tekna. Dette får nyutdannet leder for Tekna Student Rebekka Lie til å reagere.

- Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er gjerne forklart med at kvinner ikke vil bli ledere, jobber deltid, er overrepresentert i offentlig sektor, eller velger yrker, utdanninger og arbeidsplasser som ikke er lønnsledende. Denne forklaringen holder ikke mål alene. Teknas tall viser at det fortsatt er lønnsforskjeller, selv om det er kontrollert for slike effekter, sier Lie.

Hun mener det er uakseptabelt at lønnsforskjeller fortsatt er et tema i et land som liker å titulere seg som verdens mest likestilte. - Dette er 2020. Vi som representerer fremtidens arbeidsliv aksepterer ikke forskjeller basert på kjønn, sier studentlederen.

Næringslivet nå ta ansvar

Lie mener næringslivet har et stort ansvar for å viske ut de forskjellene som fortsatt er der, og advarer mot å bagatellisere betydningen av de prosentvis små forskjellene.

- Bedriftene må løfte lønnsforskjeller enda høyere opp på agendaen. Selv om forskjellene i prosent er små, utgjør de mye i kroner og øre. En kvinne som tjener 3,5 prosent dårligere enn sitt mannlige motstykke, vil over et livsløp ha gått glipp av millionbeløp i tapt lønn og pensjonsopptjening. Kjønn og lønn er en problemstilling Tekna er opptatt av, sier hun.

Også politikerne må i enda større grad bidra til å sikre reell likestilling, mener Lie.

-  Det er viktig at vi kontinuerlig har et øye med lovverket, og også ser på muligheter for kontroll og sanksjoner av bedrifter som ikke følger diskrimineringslovverket. I tillegg handler dette mye om kunnskap og holdninger, sier Lie. Hun vil likevel gi honnør til politikerne ved at man har fått en tredeling av foreldrepermisjonen. - Det bidrar til at fedre tar et større ansvar hjemme i tilknytning til fødsler. Det er et viktig bidrag til lønnsutjevning mellom kjønnene, sier hun.

- Konkurransefortrinn

Studentlederen mener Norge har alt å tjene på å være i forkant når det gjelder spørsmål om likestilling.

- Halve arbeidskraften er kvinner, og halve konsumentmarkedet er kvinner. Vi har alt å vinne på at kvinner tar en enda viktigere plass i arbeidslivet. I dag ser vi at resten av verden ser til Skandinavia når det gjelder likestilling. De tar etter oss. Dette er i ferd med å bli en viktig konkurransefordel, og er et forsprang vi ikke må gi slipp på, sier Lie.

Hun mener også det er viktig med like lønnsbetingelser for å rekruttere kvinner til tradisjonelt mannsdominerte utdanninger og yrker.

- Innen teknologifagene har vi i lang tid jobbet for å trekke til oss kvinner. Det første man må gjøre er å sikre like lønnsbetingelser mellom kjønnene, sier hun.

Les også