Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna-presidenten krever mer handling for å få økt rekruttering til teknologi- og realfagene. Foto: Mikkel Moe

Politisk

Kompetansekrise i bedriftene: – Regjeringen må på banen

Publisert: 15. feb. 2023

Over 40 prosent av bedriftene har behov for mer ingeniør- og IKT-kompetanse, viser NHOs kompetansebarometer. – Regjeringen må begynne å ta rekrutteringsproblemene til teknologi- og realfag på alvor, sier president Lars Olav Grøvik i Tekna.

– NHOs kompetansebarometer bekrefter det vi har visst lenge. Mangelen på kompetanse innen særlig teknologi- og ingeniørfag er et stort problem for norsk arbeidsliv. Bedriftene får ikke tak i folkene de trenger til å gjøre jobbene. Politikerne må nå begynne å ta dette problemet på største alvor og satse langsiktig for å øke rekrutteringen til de fagområdene der arbeidslivet skriker etter kompetanse, sier president Lars Olav Grøvik i Tekna.

Ifølge NHOs undersøkelse har 44 prosent av bedriftene et udekket behov innen ingeniør- og tekniske fag, hele 22 prosent oppgir at de har et stort udekket behov. Like mange bedrifter oppgir at de har et udekket behov innen IKT-kompetanse.

NHOs kompetansebarometer bekrefter Teknas egen kompetanseundersøkelse blant kommunene fra høsten 2022. Den viste at 55 prosent av kommunene hadde opplevd å ikke få besatt stillinger som krever høyere utdanning innen teknologi- eller realfag.

Tekna organiserer over 99.000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknologi og naturvitenskap.

Må prioritere IT sikkerhet

Tekna har i mange år påpekt behovet for mer kompetanse innen IT-sikkerhet på norske arbeidsplasser. NHOs undersøkelse bekrefter at det er et stort behov for dette. Litt under halvparten av bedriftene i undersøkelsen svarer at de har mer behov for digital sikkerhet.

Tekna mener det er helt nødvendig at myndighetene legger friske midler på bordet for å utvikle korte kurs og praktisk opplæring til bruk på arbeidsplassene, og understreker samtidig at det er den avanserte kompetansen som bidrar til utvikling av IT-sikkerhet.

– Det er derfor viktig å prioritere master- og doktorgrader inn i mobiliseringen av økt kompetanse innen IT-sikkerhet, sier Grøvik.

Grønn omstilling skriker etter kompetanse

Over 50 prosent av bedriftene i NHOs undersøkelse svarer at de har behov for informasjons- og datateknologi, i tillegg til ordinær ingeniør kompetanse, som følge av den grønne omstillingen de skal gjennom de neste sju til ti årene.

– Dette viser at etterspørselen etter teknologi og realfag kommer til å øke de neste årene dersom vi skal klare å gjøre de nødvendige endringer vi som samfunn må gjennom som del av det grønne skiftet, sier Lars Olav Grøvik.

Tekna etterlyser en tydelig satsing på teknologi- og realfag gjennom hele skole- og utdanningsløpet. Dessverre ser vi at regjeringens politikk går i feil retning.

Tekna advarer mot at avgjørelsen om å innføre skolepenger for utenlandsstudenter fra høsten vil svekke rekruttering av studenter til studieprogram som er viktige for norsk arbeidsliv.

– Vi trenger en regjering som satser på teknologi og realfag. I stedet går regjeringen feil vei og svekker disse studietilbudene ved å innføre studieavgift for utenlandsstudenter fra høsten. Mange studieretninger innenfor disse fagområdene trues av nedleggelse når de utenlandske studentene forsvinner, sier Grøvik.

Vi trenger flere studenter i teknologi og realfag, men for å få til det er det helt nødvendig med også flere vitenskapelig ansatte ved de høyere utdanningsinstitusjonene. I statsbudsjettet for neste år etterlyser Tekna en opptrappingsplan og en rekrutteringsstrategi for å sikre tilstrekkelig vitenskapelig ansatte. Tekna etterspør også bedre rammevilkår for ingeniør- og teknologiutdanningene hvor langsiktig finansiering er på plass.

Les også: Gledelig at SV går mot skolepenger

Trenger en nasjonal satsing

Tirsdag 14. februar lanserte Tekna, NITO, Abelia, IKT-Norge, Fellesforbundet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering den nye realfagsatsingen, «STEM for fremtiden». STEM viser til den engelske forkortelsen for teknologi og realfag, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Målet er å få politikerne på banen og bli med på en langsiktig, nasjonal satsing for å øke rekrutteringen til teknologi og realfagene på alle utdanningsnivåer.

Tekna mener det er nødvendig med et realfagsløft for å styrke statusen til realfagene i skolen.
– Det er for seint å satse på realfag på videregående, interessen må vekkes mye tidligere, sier Grøvik.

Les også: Tekna lanserer ny realfagsatsing

Les også