Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President i Tekna, Lars Olav Grøvik. Foto: Mikkel Moe

Politisk

Flere yrkesgrupper kan løse mangelen på folk i helsevesenet

Publisert: 3. feb. 2023

Teknologer og realister kan avlaste sykepleiere og leger så de kan få mer tid til pasienter.

I årene som kommer vil det bli flere og flere eldre her i landet,  samtidig som andelen yrkesaktive er på vei ned. Det betyr at behovet for helsetjenester vil øke samtidig som det blir færre til å jobbe i helsesektoren. 

Tekna mener det er nødvendig å inkludere flere yrkesgrupper for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenesten. 

– Teknologikompetanse og digitalisering vil bli avgjørende i fremtidens helsetjeneste. Våre fageksperter kan støtte og avlaste annet helsepersonell, som leger og sykepleiere, slik at de kan bruke mer tid på pasientene  og primæroppgavene, sier president Lars Olav Grøvik. 

Må sikre rett kompetanse til jobben

– Det er ingen vei utenom at det vil bli færre ansatte per pasient, sa leder Gunnar Bovim for Helsepersonellkommisjonen, da han la fram kommisjonens rapport torsdag 2 februar. 

Samtidig slår kommisjonen fast at Norge har den høyeste dekningen av leger og sykepleier i Europa. Løsningene på utfordringene i helsevesenet må derfor være å prioritere og fordele oppgavene bedre, i følge kommisjonen.

Tekna mener det er nødvendig å gå gjennom etablerte stillingskategorier og kompetansekrav for å se om det er rett kompetanse man søker etter for de oppgavene som skal løses.

– Det er viktig at man gjør en grundig gjennomgang for å se om det er spesielle profesjonshensyn som har bidratt til at man ikke rekrutterer bredere til en del stillinger, sier Grøvik. 

Tekna-medlemmenes høye kompetanse innen teknologi, digitalisering og naturvitenskap, kan brukes i helsevesenet til å forbedre og effektivisere diagnostikk, analyse og metodeutvikling, for drift og ikke minst for forskning.

Les også: Slik jobbet Tekna politisk for medlemmene i 2022

Mer teknologi og automatisering

Tekna foreslår i innspillene til helsekommisjonen at ny teknologi og riktig bruk av data kan gjøre framtidas helse- og omsorgstjenester mer effektive og bærekraftige, og skriver: «Riktig bruk av teknologer og realister kan frigjøre menneskelige ressurser som vil være nødvendig for å møte det økte behovet for helsepersonell i fremtiden». 

Det er Helsepersonellkommisjonen enig i. Den konkluderer at teknologi og digitale løsninger kan redusere behovet for personell i tiden framover, og at dette også bør være målet med nye teknologiske løsninger.

Kommisjonen tar til orde for at oppgaver der helsepersonell ikke er i direkte kontakt med pasienter automatiseres i størst mulig grad. 

Les også: Elisabet Haugsbøs oppfordring for 2023: bli mer kritisk til digitale løsninger

Les også