Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg
– Kompetanseheving av høyt utdannede er viktig for å kunne opprettholde internasjonal konkurransekraft i fremtidens arbeidsliv, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

Aktuelt

Fornøyd med videreføring av bransjeprogram

Publisert: 7. okt. 2020

Tekna er fornøyd med at regjeringen viderefører satsingen på bransjeprogrammene og forventer at også høyt utdannede inkluderes i den utvidede satsingen. Tekna mener likevel at beløpet er for lavt til å opprettholde et tilstrekkelig nivå.

– Det er gledelig at det også skal opprettes et nytt bransjeprogram for maritim næring i tillegg til at programmene innenfor olje og gass og i kraftnæringen videreføres. Men vi skulle gjerne sett at bevilgningen var høyere, sier Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

Også høyt utdannede trenger kompetanseheving
Totalt er det bevilget 110 millioner kroner til videreføring av bransjeprogrammene. Tekna er opptatt av at også de høyt utdannede får tilbud om relevant kompetanseheving. Oljeprisfall har ført til permitteringer og nedbemanning i petroleums- og leverandørindustrien, og Tekna forutsetter at man i bransjeprogrammene også får på plass tilbud tilpasset arbeidstakere med høy utdanning fra før.

– Kompetanseheving av høyt utdannede er viktig for å kunne opprettholde internasjonal konkurransekraft i fremtidens arbeidsliv. Spesielt i petroleumssektoren trenger vi kompetanseheving som sikrer omstilling og utvikling av bransjen. Programmene må utvikles sammen med bransjen for å treffe nødvendige behov, sier Randeberg.

For lite midler til utvikling
Tekna er bekymret for at 110 millioner kroner er for lite til å favne om den store satsingen på bransjeprogram. Midlene skal ikke bare dekke studieplassene, men bør også dekke utvikling av innholdet i programmene.

– Det er mange bransjer som skal oppdateres gjennom denne satsingen. For å treffe behovet i arbeidslivet kreves et godt samarbeid mellom utdanningssektoren og bransjene, og Tekna frykter at den viktige jobben med å utvikle nye videreutdanningstilbud er underfinansiert, sier Randeberg.

Trenger ny finansieringsordning for etter- og videreutdanning
Et påfyll av midler i tilskuddsordningene for fleksible utdanninger ved universiteter og høyskoler er nødvendig, men Tekna forventer at regjeringen kommer opp med en mer helhetlig finansieringsordning av etter- og videreutdanning som ikke baserer seg på søkbare tilskuddsordninger.

– Vår erfaring er at universiteter og høyskoler bruker store ressurser på å søke om midler for utvikling og drift av etter- og videreutdanningstilbud. Tekna mener man må innrette finansieringen på en annen måte enn søknadsbaserte ordninger, sier Randeberg. 

Les også