Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg
– Å bygge på den avanserte kompetansen vi har er en svært god investering for fremtiden, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Krever økte midler til omstilling og utvikling

Publisert: 6. okt. 2020

Tekna vil kjempe for en videreføring av bransjeprogrammene innen olje og gass og i elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen i statsbudsjettet for 2021.  

Bransjeprogrammene gir personer med høyere utdanning en mulighet til faglig påfyll som er nødvendig for omstilling og videreutvikling.  

– Å bygge på den avanserte kompetansen vi har er en svært god investering for fremtiden. Høyt utdannede lærer raskt, har stor vilje til å delta i videreutdanning og bidrar vesentlig til næringsinntekter og skatteinntekter, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.  

Viktige bransjeprogram

Programmene som er utviklet for næringene vil gjøre de ansatte bedre rustet for fremtiden ved å utvikle kompetanse innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet, fornybar energi og grønt skifte. 

–  Et av våre viktigste konkurransefortrinn er nettopp høy kompetanse, og våre kraft- og petroleumsrelaterte næringer er avhengig av oppdatert kunnskap i alle ledd. Å investere i kompetanseutvikling og omstilling av denne gruppen gir derfor svært god uttelling på mange områder, sier Randeberg. 

Midlene bør dessuten ikke kun gå til finansiering av studieplasser. Det er et stort behov for å utvikle gode og fleksible etter- og videreutdanningstilbud for dem som allerede har høy utdanning. Derfor må midlene også kunne brukes til utvikling av slik utdanning.  

– Bransjeprogram er en del av regjeringens kompetansestrategi «Lære hele livet». Dette arbeidet har så vidt startet, og det er svært viktig at det blir videreført til vi har fått opp tilstrekkelig antall gode programmer og en god arkitektur for videreutdanning i bransjer med store omstillings- og utviklingsbehov, sier Randeberg.  

Studiepoeng og dagpenger 


Frem til 1. juli neste år kan du ta studiepoenggivende utdanning mens du mottar dagpenger. Tekna jobber for at denne ordningen blir permanent.  

–Tekna er glade for at ordningen med å kunne studere mens du mottar dagpenger ble videreført til 2021, og bransjeprogrammene er en svært god måte for utdanningsinstitusjonene til å begynne å levere mer på etter- og videreutdanning, sier Randeberg.  

Nødvendig samarbeid mellom bransje og utdanning 


Tekna mener at utvikling av bransjeprogrammer i samarbeid mellom aktører fra bransjen og utdanningssektoren er vesentlig for å sikre relevans og utdanninger av høy kvalitet. 

– Universitets- og høyskolesektoren viser stor vilje til å få opp tilpassede programmer som er relevante og fleksible, og nå må regjeringen legge midler på bordet for å bygge videre på det gode samarbeidet som allerede er startet, sier Randeberg. 

 Les mer om gratis bransjeprogrammer for Tekna-medlemmer 

Les også