Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Christel Kirkøen og Barbro Noss
Forhandlingssjef for Christel Kirkøen fra Tekna (til venstre). og g Barbro Noss fra Samfunnsbedriftene.

Aktuelt

Enighet mellom Tekna og Samfunnsbedriftene om Energiavtale II

Publisert: 3. okt. 2022

Tekna og de andre foreningene i Energiavtale I og II ble onsdag kveld enige med Samfunnsbedriftene i hovedoppgjøret 2022.

Forhandlingsleder fra Tekna, Christel Kirkøen er fornøyd med at lønnsforhandlingene vil gjennomføres lokalt i den enkelte energibedriften i tråd med Energiavtale II.

– Det er viktig for Tekna at sentrale parter ikke legger føringer på de lokale kollektive forhandlinger, slik at energibedriftene kan bruke lønn som et middel for å beholde og rekruttere høy og riktig kompetanse. I tillegg har det kommet en del tekstlige endringer, som er med på å videreutvikle avtalen, sier Kirkøen.

Enighet onsdag kveld

Tekna og de andre foreningene i Energiavtale I og II ble onsdag kveld enige med Samfunnsbedriftene i hovedoppgjøret 2022.

Forhandlingene ble utsatt i vår på grunn av meklingen i KS-området. Forhandlingene om Energiavtalene er forbundsvise, og Tekna forhandler selv med Samfunnsbedriftene og ikke via en hovedsammenslutning.

I Energiavtale II er det kun lokale kollektive forhandlinger for våre medlemmer. Det er viktig for Tekna at det ikke legges sentrale føringer på de lokale forhandlingene. Det er en forutsetning for å komme til enighet sentralt i et mellomoppgjør.

Det har også kommet inn noen tekstlige endringer i avtalen, blant annet når det gjelder kompetanseutvikling, der arbeidsgiver skal dekke kostnadene for nødvendig og relevant kompetanseheving og det gis full pensjonsopptjening i inntil 3 år hvis man er i ulønnet utdanningspermisjon relevant for stillingen.

Arbeidsgiver skal årlig informere om muligheten for lønnssamtale, og for arbeidstaker som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon bør lønnsutviklingen i permisjonstiden være et tema i samtalen.

Feriepenger for arbeidstakere over 60 år ytes fullt ut og avgrenses ikke for den delen av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger grunnbeløpet, og arbeidsgiver skal drøfte seniorpolitiske tiltak med de tillitsvalgte.

Bærekraft og klima som tema i det lokale partssamarbeidet er også løftet fram.

Fornøyd med resultatet

Tariffområdet består av kommunale og interkommunale energibedrifter, og våre medlemmer har samfunnskritiske funksjoner som de har opprettholdt også i koronaåret. Tekna er fornøyd med resultatet, som innebærer en videreutvikling av Energiavtale II

Du kan lese mer om lønnsoppgjørene her.

– Vi har en forventing om at medlemmene sikres en reallønnsvekst i de lokale forhandlingene der bedriftene går godt, sier Kirkøen.

Årets lønnsoppgjør er et Hovedoppgjør. Øvrige grupper uten akademisk utdanning er omfattet av Energiavtalen I og der har partene blitt enige om et samlet sentralt lønnspåslag på 3,8 %. I tillegg er det lokal forhandlinger i den enkelte bedrift.

Les også