Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Forhandlingssjef Christel Kirkøen fra Tekna (til venstre) og Barbro Noss fra Samfunnsbedriftene.

Aktuelt

Enighet mellom Tekna og Samfunnsbedriftene om Energiavtale II

Oppdatert: 30. mai 2024

Tekna og de andre foreningene i Energiavtale I og II ble onsdag 29. mai enige med Samfunnsbedriftene i hovedoppgjøret 2024. – Det er viktig for Tekna at sentrale parter ikke legger føringer på de lokale kollektive forhandlingene, sier forhandlingsleder i Tekna, Christel Kirkøen.

Tekna og de andre foreningene i Energiavtale I og II er enige med Samfunnsbedriftene i hovedoppgjøret 2024. Forhandlingene om Energiavtalene er forbundsvise, og Tekna forhandler selv med Samfunnsbedriftene og ikke via en hovedsammenslutning.

– Vi er fornøyde med at lønnsforhandlingene vil gjennomføres lokalt i den enkelte energibedriften i tråd med Energiavtale II. Det er viktig for Tekna at sentrale parter ikke legger føringer på de lokale kollektive forhandlinger, slik at energibedriftene kan bruke lønn som et middel for å beholde og rekruttere høy og riktig kompetanse, sier forhandlingsleder fra Tekna, Christel Kirkøen.

I Energiavtale II er det kun lokale kollektive forhandlinger for Teknas medlemmer. Det var derfor en viktig forutsetning for å komme til enighet sentralt i et hovedoppgjør at det ikke legges sentrale føringer på de lokale forhandlingene.

Tariffområdet består av kommunale og interkommunale energibedrifter, og våre medlemmer har samfunnskritiske funksjoner.

– Vi har en forventing om at medlemmene sikres en reallønnsvekst i de lokale forhandlingene der bedriftene går godt, sier Kirkøen.

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Partene har nå også i felleskap utviklet avtaleverket i positiv retning med tanke på rammene for de lokale forhandlingene, likestilling og seniorpolitikk.

Det er blant annet tatt inn en ny bestemmelse om rett og plikt til forhandlinger og drøftinger. Videre er det klargjort at lønnspolitiske drøftingsmøter skal holdes minst en gang per år, og at partene der skal redegjøre for sitt syn og prioriteringer i forkant av de lokale forhandlingene. Bedriften skal også på forespørsel fra tillitsvalgte legge fram lønnsopplysninger for alle ansatte.

Det er føyet til flere punkter i avtalen for å fremme likestillingen mellom kjønnene. Målet er at alle arbeidstakere skal gis like muligheter til arbeid, faglig utvikling, tilsetting, lønn og avansement. Det er også en målsetning at det skal rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger. Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillingsarbeidet. Når det gjelder vaktordninger og gravide går man nå bort fra et generelt fritak fra uke 28. Heretter skal man heller se på den helsemessige situasjon og vurdere om den gravide bør inngå i vaktordningen eller ei. Det er også enighet om ikke lenger ha noen aldersbegrensning for å bli fritatt for vakt. Arbeidstakere som av helsemessige eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, bør så vidt mulig fritas for vakt.

Øvrige grupper uten akademisk utdanning er omfattet av Energiavtalen I og der har partene blitt enige om en årslønnsvekst på linje med oppgjøret i kommunal sektor for øvrig.

Les også