Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Rebekka Lie og Lise Lyngsnes Randeberg
Lederen for Tekna Student Rebekka Lie og Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Politisk

Digital dugnad og studentvelferd på Stortinget

Publisert: 19. okt. 2020

Situasjonen innenfor universitets- og høyskolesektoren og studentvelferd var to av temaene som Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og lederen i Tekna Student Rebekka Lie tok opp under dagens høring i Utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget.

-Koronasituasjonen kommer til å fortsette inn i neste år. Nå er det en tid for å satse på kunnskap, sa Tekna-presidenten. -Vi har hatt en enorm digital dugnad og en turbodigitalisering innenfor universitets- og høyskolesektoren for å kunne klare å tilby god digital undervisning. Men all dugnad blir kjip hvis den varer for lenge, eller hvis du må gjøre alle oppgavene selv, påpekte Randeberg. Hun viste til at den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) må fjernes. -Vitenskapelig personell bruker stadig mer tid på ting de ikke har spesialkompetanse på, i stedet for å bruke tiden på forskning og undervisning, påpekte Tekna-presidenten.

Studentenes psykiske helse

Lederen i Tekna Student Rebekka Lie var glad for at det i årets budsjett er satt av 20 millioner ekstra til studentvelferd. -Vi er veldig fornøyde med denne økningen, men vi etterlyser øremerkede midler til studentsamskipnadenes arbeid med psykisk helse, understreket hun.

Studentlederen påpekte at studentenes psykiske helse har hatt en negativ utvikling siden 2010. I dag sliter hver fjerde student med alvorlige psykiske symptomplager. Nå må denne trenden snu.

-Koronarestriksjonene gjør studenthverdagen enda mer krevende med digital undervisning og få møteplasser. Vi i Tekna gjennomførte en undersøkelse juni som gir god grunn til bekymring. I undersøkelsen kom det frem at rundt halvparten av våre studenter sliter med å følge med på studiet, føler seg nedstemt og er ensomme. Alvorlige psykiske plager over lengre tid kan ha store konsekvenser for studieprestasjon og studieprogresjon, og i verste fall medføre frafall. Studenters psykiske helsetilbud må bli ivaretatt. Vi mener det må settes av 20 millioner til samskipnadene som er øremerket psykisk helse, slik at de kan tilby et bredt tilbud av tjenester og av tilstrekkelig kapasitet. Disse midlene må komme i tillegg til den foreslåtte bevilgningen til studentvelferd, sa Lie.

Hyppigere undersøkelser

Et av de viktigste kartleggingsundersøkelsene vi har av studenters psykiske helse er SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Denne blir gjennomført hvert fjerde år. Med en forverring av studenters psykiske helse de siste ti årene og dagens krevende situasjon, mener vi det er viktig med hyppigere undersøkelser slik at vi klarer å fange opp trendene, og igangsette og evaluere tiltak. Å vente fire år mellom hver undersøkelse er for lenge. Det er lengre enn det tar å fullføre en bachelorgrad. Med korona som bakteppe er disse undersøkelsen viktigere enn noen gang.

Tekna ber Stortinget sette av midler til samskipnadene, slik at Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kan gjennomføres hvert andre år.  

 

Les også