Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Engasjerte delegater på Teknas representantskapsmøte i Tromsø.

Aktuelt

Dette vedtok Teknas representantskapsmøte

Publisert: 13. juni 2023

Politikk for bærekraft, kompetanse, genredigering og gründersatsing var blant vedtakene som ble gjort under Teknas representantskapsmøtene i Tromsø 10.-11. juni.

Representantskapet er Teknas øverste politiske organ og 210 Tekna-representanter hadde tatt veien til Tromsø for å peke ut hovedretningen for foreningen de neste to årene. Elisabet Haugsbø ble valgt inn som ny president, og skal lede det nye hovedstyre.

Kompetanse i stat og kommune og samferdsel

En rekke politiske saker ble debattert, og flere vedtak ble fattet. Et av vedtakene som ble gjort var at Tekna skal løfte fram utfordringene med å rekruttere og beholde kompetanse i kommunal og statlig sektor. Dette skal gjøres gjennom å ha en tydeligere stemme i samfunnsdebatten, fremsnakke de viktige og gode faglige jobbmulighetene som finnes for medlemmene og sette søkelys på viktigheten av lønn som et kritisk viktig virkemiddel for å sikre kompetanse.

Representantskapet vedtok også at Tekna vil bidra til å motvirke kompetanseforvitring i samferdselssektoren. Tekna vil støtte tiltak som sikrer medlemmenes kompetanseutvikling og opprettholdelse av gode fagmiljøer.

Det ble også flertall for en henstilling om at Tekna aktivt skal sørge for at fagområder innen helse og teknologi er en del av dagsorden i det akademiske og politiske miljøet, og at det tilrettelegges slik at samfunnets fremtidige behov blir ivaretatt.

Fortsette innsats for bærekraft

Hovedstyret fikk også gjennomslag for sitt forslag om at R-møtet, på bakgrunn av rapporten fra Teknas bærekraftsutvalg fra 2023, slutter seg til at Tekna fortsetter arbeidet med å bidra til oppfyllelse av bærekraftsmålene frem mot 2030 og videre til 2050. Dette skal skje gjennom å videreføre og forsterke Teknas allerede etablerte bærekraftsatsing.

Vil myke opp regelverk for genredigering

Representantskapet vedtok at Tekna skal jobbe for en oppmykning av regelverket knyttet til genredigering, slik at det blir mulig med ansvarlig bruk av genredigering i forskning og utvikling av mer bærekraftige produkter i Norge. Tekna skal være en aktiv stemme for å formidle faktabasert kunnskap om genredigering, og mulighetene det åpner for.

Tydeliggjøre gründerrollen

Tekna skal ha en tydeligere rolle rundt rammebetingelsene for entreprenørskap og gründervirksomheter innen teknologi og naturvitenskap. Dette temaet skal inkluderes i arbeidet med politisk plattform.

Vil bli beste fagforening innen lønns- og arbeidsvilkår

Representantskapet vedtok at Tekna skal jobbe for å bli kjent som den beste fagforeningen i spørsmål om lønns – og arbeidsvilkår for alle med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning.

Tekna må være forberedt på endringer og økende kompleksitet i arbeidslivet og ha ressurser og kompetanse til å opprette grupper, veilede og ivareta rettigheter for alle våre tillitsvalgte og medlemmer.

Les også