Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
13 fornøyde medlemmer fikk utdelt Teknas Hederstegn.

Aktuelt

Teknas Hederstegn delt ut til 13 medlemmer

Publisert: 12. juni 2023

13 Tekna-medlemmer ble tildelt Teknas Hederstegn lørdag 10. juni. Dette gis til medlemmer som har utmerket seg i sine verv på en fremragende måte, og vist en bredde i sitt engasjement.

Det er Hovedstyret i Tekna som beslutter hvem som skal motta Teknas Hederstegn, og tildelingen skjedde på Teknas representantskapsmøte i Tromsø.  

Vi gratulerer mottakerne av Teknas Hederstegn for 2023:

Bjørge Stavik – Han har hatt ulike verv i Tekna i snart 20 år, blant annet som leder og styremedlem i Tekna-gruppen på arbeidsplassen, og medlem i sektorstyret for Tekna Kommune. Han har tidligere vært aktiv i Oslo avdeling – de siste åtte årene i Molde avdeling. Han har også sentrale verv i Avdelingsutvalget og i Opptaksrådet. 

Emil Nygaard Nilsen – Har hatt et bredt engasjement over mange år, både på studentsiden, avdelingssiden og på lønns-/interessesiden i Tekna, både i privat og kommunal sektor. Han har vært leder, styremedlem og varamedlem i Oslo avdeling i ni år. I tillegg har han vært leder og styremedlem i Tekna-gruppen på arbeidsplassen mer eller mindre sammenhengende siden 2010, og har også tre år som styremedlem i Tekna Privat.  

Merete Kaik – Har vært engasjert i ulike verv siden 2002. Hun har vært aktiv både på avdelingssiden, fagsiden og lønns-/interessesiden, blant annet ved å være leder, nestleder og styremedlem i Tekna Olje og gass. Hun har vært engasjert i tre ulike avdelinger; Stavanger avdeling, Finnmark avdeling og nå i Trondheim avdeling. Hun har også mange års erfaring fra verv i Tekna-grupper på arbeidsplassen. 

Marte Øvrum – Har sittet i seks år i Teknas Hovedstyre og tilsvarende varighet i styret for Tekna Privat. Hun har mer enn 10 års erfaring som leder og styremedlem fra Tekna-gruppen på arbeidsplassen og har også vært studentkontakt. Marte har et stort engasjement for Tekna, og en meget god innsikt og oversikt over prosesser og sakshistorikk i Tekna. 

Dag Sverre Grønmyr – Har vært aktiv i ulike verv i Tekna i 15 år. Først og fremst har han vært engasjert på avdelingssiden og har hatt verv i tre ulike avdelinger; Ålesund avdeling, Trondheim avdeling og nå i Molde avdeling. I tillegg til å være nestleder i Tekna-gruppen på arbeidsplassen i et par år har han også vært medlem av Avdelingskomiteen (forløperen til Avdelingsutvalget) i tre år.  

Angela Miller – Har vært engasjert i ulike verv i Tekna i 25 år. På flere arbeidsplasser har hun både vært aktiv i og ledet Tekna-grupper. Videre har hun vært styremedlem og varamedlem i Tekna Stat i tillegg til varamedlem i Lønns- og interesseutvalget. I Oslo avdeling har hun også hatt mange verv, blant annet leder av avdelingen fra 2012-2015. Hun har også vært leder og medlem av Avdelingskomiteen - forløperen til Avdelingsutvalget.

Christel Krossøy – Har bidratt aktivt gjennom 20 år som engasjert tillitsvalgt i Tekna og har hatt en rekke verv både som student, i avdelingen, sentrale komiteer og utvalg og på lønns- og interessesiden. Siden 2003 har Christel vært en av de viktigste tillitsvalgte i Tekna Bergen avdeling. Hun startet som studentkontakt og observatør i avdelingsstyret og Fagråd, ble styremedlem i Studentutvalget og startet også Yngres Forum i Bergen. I tillegg har hun vært leder av Tekna-gruppen på sitt arbeidssted, og medlem av R-møtets valgkomite. 

Jan Otto Eriksen – Har 20 år som tillitsvalgt i Tekna-gruppen på arbeidsplassen og fra 2013 konserntillitsvalgt i Telenor. I denne perioden har Telenor vært gjennom mange omstillinger og Jan Otto har hele veien ivaretatt medlemmer, øvrige tillitsvalgte og Teknas interesser på en forbilledlig måte. Jan Otto har også vært styremedlem i Tekna Privat.  

Sun Maria Lehmann – Har byttet tillitsvalgtverv geografisk og på tvers i Tekna. Engasjert på fagsiden, i avdelingen og i Tekna-grupper på arbeidsplassen – både i stat og privat. Gjennom lang og tro tjeneste som Tekna tillitsvalgt har hun villig delt av sine erfaringer og utviklet sin tillitsvalgtrolle på tvers i Tekna, og fremstår som en god rollemodell for andre tillitsvalgte.

Harald Wesenberg - Har i en årrekke hatt og har fremdeles en rekke roller og tillitsverv for Tekna i Equinor, bla. som medlem i Bedriftsutvalget for Teknologidivisjonen og Sentralutvalgets styre. Han har bidratt aktivt til Teknas arbeid med IT-faglige politiske spørsmål og vært fagforeningenes representant i flere av de siste store omstillingsprosessene internt i bedriften. Harald har vist et stort engasjement og bidratt til at Tekna er en viktig samfunnsstemme på IT-området. 

Hilde Herland – Har tillitsvalgterfaring både fra lønns- og interessesiden og avdelingssiden. I tillegg til å være styremedlem og nestleder i Tekna Privat og vært med i Lønns- og interesseutvalget, har hun også vært styremedlem og leder i Tekna-gruppen på sin arbeidsplass. I en årrekke har Hilde også vært styremedlem i avdelingen og sitter nå i jubileumskomiteen for Tekna 150 år.  

Solveig Hammonds – Gjennom åtte år har Solveig vært en aktiv tillitsvalgt både som medlem og som leder av Tekna-gruppen på arbeidsplassen. Hun har også vært medlem og leder av Tekna Privat, og leder og nestleder av Lønns- og interesseutvalget i tre år. Som følge av oljekrise kombinert med pandemi, ble privat sektor hardt rammet av omstillinger, permitteringer og nedbemanninger. Solveig ledet styret og tillitsvalgte trygt gjennom hele denne perioden. 

Elisabeth Drange – Har i en årrekke vært en aktiv og engasjert tillitsvalgt i Tekna-gruppen på arbeidsplassen, og har der hatt ulike roller og verv. Elisabeth har vært både styremedlem og nestleder i Tekna Stat, og sittet i Lønns- og interesseutvalget. Hun har også sittet i Hovedstyret, og sitter nå i R-møtets valgkomite. 

Se oversikt over alle som har mottatt Teknas Hederstegn

 

 

Les også