Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Sonia Monfort  Roedelé

Aktuelt

Akademikerne kommune krever solid reallønnsvekst

Publisert: 7. apr. 2022

Det er et stort behov for høyt utdannede fagpersoner i kommunene. Samtidig er arbeidsmarkedet for denne gruppen godt. Nå krever Akademikerne solid reallønnsvekst for sine 27 000 medlemmer i kommunesektoren.

- Vi har store ambisjoner om at kommunene skal levere tjenester i toppklasse til borgerne. Da må også kompetanse lønne seg. I dag ser vi at lønnsgapet mellom offentlig sektor og privat sektor er for stort, sier forhandlingsleder i Tekna Kommune Sonia Monfort  Roedelé.

Tekna forhandler gjennom Akademikerne i kommunesektoren

- Det er på tide med reallønnsvekst for våre medlemmer etter å ha opplevd reallønnsnedgang og svekket konkurransekraft de siste årene, sier leder for Akademikerne Kommune Tonje Leborg. Onsdag 7. april kl. 14 overleverte hun kravene til KS.

Navn: Cato Lund
Leder for Akademikerne kommune, Tonje Leborg.

Lønn som virkemiddel

Akademikerne mener at lønns- og forhandlingssystemet må kunne bidra til å løse virksomhetenes kompetansebehov.

- For å møte fremtidige behov og utfordringer, må lønnen i offentlig sektor være konkurransedyktig. Med en økning i sysselsettingen og samtidig en markert nedgang i arbeidsledigheten siste året bør også offentlig sektor kunne tiltrekke seg og beholde arbeidskraft med riktig kompetanse, sier Leborg.

En undersøkelse Respons Analyse utførte for Akademikerne i januar i år underbygger at lønn er et effektivt virkemiddel: Av de spurte som ønsker å bytte jobb, begrunner over halvparten det med ønske om økt lønn.

Stort behov for fagpersoner med høy utdanning

I år igjen danner usikre økonomiske utsikter bakteppet til forhandlingene. Koronasituasjonen tillater nå at kommunenes drift og tjenesteyting normaliseres. I tillegg stårn Norge også overfor en historisk tilstrømming av flyktninger som følge av Russlands invasjon i Ukraina. Det er kommunesektorens oppgave å ivareta disse menneskenes behov i uoversiktlig framtid.

Offentlig sektor står også overfor kontinuerlige omstillinger på grunn av blant annet klimaendringene, digitalisering og tillitsreform.

Ved inngangen til lønnsoppgjørene i 2022 har Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslått prisveksten for inneværende år til 3,3 %. Tallet ble oppjustert som følge av krigen.

- Norsk økonomi går godt. I tillegg står vi overfor store kompetansebehov i kommunene. Kombinert med høye priser er det både rom og behov for et godt lønnsoppgjør, for å sikre og forbedre konkurransekraften overfor privat sektor, sier Leborg.

Krever lokale kollektive forhandlinger for lektorene

Av Akademikernes medlemmer i kommunesektoren er det kun undervisningspersonale som ikke har kollektive lokale forhandlinger. Dette ønsker Akademikerne å gjøre noe med, sier Tonje Leborg:

-Vi vet at høy lektortetthet på en skole spiller en avgjørende rolle for elevenes faglige prestasjoner. For at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass for de med mastergrad, blir lønn et viktig virkemiddel. Lektorene må opp til et lønnsnivå på linje med andre kommunalt ansatte med høyere akademisk utdannelse, sier Lenborg. For å sikre dette, krever Akademikerne at også kommunalt ansatte lektorer får et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger, slik resten av medlemmene har.

- Lokalt handlingsrom, lokal råderett og lønn som personalpolitisk virkemiddel vil bidra til å minske de geografiske forskjellene i andel lærere med godkjent utdanning og dermed sikre faglig undervisning for alle elever, sier Lenborg.

Kravene fra Akademikerne Kommune

 

Les også