Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna-president Lars Olav Grøvik er skuffet over manglende kursendring i dagens budsjett
Tekna-president Lars Olav Grøvik er skuffet over manglende kursendring i dagens budsjett

Politisk

Regjeringen innfrir ikke  valgløftene i budsjettet

Publisert: 8. nov. 2021

 - Vi ser lite til løftene om avvikling av ABE-reformen, nytt anlegg for karbonfangst på Klemetsrud eller økt studiestøtte. Det er skuffende. Nå håper vi SV får gode gjennomslag, slik at det blir endring når budsjettet skal vedtas, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik 

Regjeringen la i dag fram sine forslag til endringer i statsbudsjettet, som Solberg-regjeringen presenterte i oktober. Tekna hadde håpet på en mer offensiv start fra den nye regjeringen i saker der de har lovet endring.  

En av sakene der han hadde forventet en tydeligere kursendring, er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE).  

- Regjeringspartiene har i opposisjon gått inn for å avvikle reformen. Det har vært en feilslått reform, som har virket mot sin hensikt, og som i dag fungerer mer som en nedbemanningsreform enn en effektiviseringsreform, sier Grøvik.  

Savner avgjørende satsing på karbonfangst 

Grøvik synes det er overraskende at det ikke er garantert for midler til gjennomføringen av et anlegg for karbonfangst på Klemetsrud.  

- Støre har på COP26 i Glasgow snakket om viktigheten av karbonfangst- og lagring (CCS) for å nå klimamålene, og hvor dårlig tid vi har i klimakampen. Regjeringen burde gripe første mulighet til å vise at de nå mener alvor. Klemetsrud er avgjørende for at vi får en helhetlig satsing på CCS med den nødvendige størrelse og robusthet som vi trenger for å lykkes med dette, sier han. 

Regjeringen kutter i tillegg 10 millioner til forskning på karbonfangst og -lagring. 

-Dette innebærer en strengere prioritering av prosjekter som får støtte i 2022. Forskningsmidlene skjæres ned, mens industrien er i ferd med å skalere opp og behovet øker, sier Grøvik.  

Skuffet over manglende studentstøtte  

Studentene har all grunn til å være skuffet over at regjeringen ikke griper første mulighet til å heve studiestøtten, slik de har lovet.  

- I opposisjon er det enkelt å være studentenes venn, men vi hadde forventet at det hadde blitt bevilget økt studiestøtte allerede i årets budsjett. Dette haster med å få på plass, sier Grøvik.  

Håper på SV  

Grøvik har likevel ikke gitt opp håpet for at vi kan få gjennom endringer i disse sakene.  

- Regjeringen er avhengig av støtte fra andre partier for å få gjennom sine endringsforslag. Nå håper vi at SV vil legge press på regjeringen, slik at vi allerede nå får se ny politikk både på ABE-reformen, CCS og studiestøtte, sier Grøvik.  

Grøvik er også oppgitt over at regjeringen nå fjerner den ekstra realfagstimen i ungdomsskolen fra budsjettet.  

- Vi har kjempet lenge for å få inn denne timen. Nivået på norske skoleelever i realfagene er ikke bra nok sammenlignet med andre europeiske land. Realfagene blir stadig viktigere i en verden i voldsom teknologisk endring, og i møte med utfordringer innen klima, digitalisering, helse og energi. For å lykkes med dette er det avgjørende med mer realfag i skolen, sier Grøvik.  

Positivt med økt fagforeningsfradrag 

Grøvik er positiv til at regjeringen nå dobler fagforeningsfradraget.  

- Den norske samarbeidsmodellen er avhengig av høy organisasjonsgrad i arbeidslivet. Da er det viktig å legge til rette for at flere velger å melde seg inn i fagforeninger, sier han. 

Les også