Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna-president Lars Olav Grøvik er opptatt av bærekraft.

Aktuelt

- Forventer vesentlige endringer med ny regjering

Publisert: 15. okt. 2021

Ap og Sp presenterte sin nye regjering torsdag 14.oktober. – Vi forventer mye av regjeringen på realfagsatsing, satsing på CCS, arbeidslivsreformer og økt forskningsinnsats. På skoleområdet er det skuffende at de skroter 4-kravet i matematikk, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum la denne uken fram en regjeringsplattform uten de store overraskelsene.

- Vi ble hverken veldig skuffet eller veldig fornøyd. Her legger regjeringen fram et dokument med mye spillerom for den nye regjeringen, men også et dokument som gir oss klare forventninger til endring innen mange politiske områder, sier Grøvik.

Han peker på avvikling av ABE-reformen med flate budsjettkutt i staten og en tøffere linje mot midlertidighet i arbeidslivet som områder der regjeringen nå varsler positive endringer.

- Ap og Sp har lovet mye i opposisjon på arbeidslivsområdet. Dette bekrefter de nå i plattformen, og det er vi veldig fornøyd med. Vi forventer en kursendring på dette området, sier han.

Savner tydeligere teknologi- og realfagsatsing

Tekna-presidenten etterlyser en tydeligere ambisjon om en sterkere satsing på teknologi og realfag i regjeringsplattformen.

- Nå må vi ruste oss for den tiden som kommer, og da trenger vi nye løsninger innen områder som klima, samferdsel, energi og helse. Det må satses enda mer på teknologisk og realfaglig kompetanse, og det håper vi Støre-regjeringen ser, sier Grøvik.

Grøvik er glad for at regjeringen vil øke grunnfinansieringen til universitetene og høgskolene. Presidenten savner derimot et konkret løft og flere tiltak for å rekruttere flere til å undervise i og forske innen de teknologiske og naturvitenskapelige fagene.

– Stortinget har bestemt at alle nye oppgaver som pålegges våre ansatte i universiteter og høyskoler skal løses uten ekstra penger. Det kreves ressurser for å gjennomføre store reformer som blant annet økt arbeidslivsrelevans, praksis i alle fag, utvikling av digital undervisning, og økt tilbud av etter- og videreutdanning, sier Tekna-presidenten.

Ingen opptrapping av forskning

Regjeringen signaliserer heller ikke en forpliktende opptrappingsplan for forskning.

- Vi trenger mer forskning framover. Kunnskap og kompetanse er vårt viktigste kompetansefortrinn, og Tekna hadde ønsket en opptrapping av offentlig forskning til minimum 1,25 prosent, sier Grøvik.

Tekna-presidenten er fornøyd med at regjeringen varsler en gjennomgang av finansieringssystemet for læringsinstitusjonene.

- Vi har kjempet for at etter- og videreutdanning skal bli en del av samfunnsoppdraget til universitetene og høgskolene, og dermed en del av basisfinansieringen. Dette har vi forventninger til at regjeringen vil levere på, sier Grøvik.

Nytt anlegg må på plass

I plattformen er regjeringen tydelig i budskapet om at karbonfangst og -lagring (CCS) er en viktig del av den norske løsningen for å innfri klimaforpliktelsene.

- Det er positivt at den nye regjeringen vil fortsette arbeidet for å få finansiert fangstanlegg for CO2 på Klemetsrud i Oslo og at den vil ha minst to fullskala fangstanlegg som del av Langskipprosjektet, sier Grøvik.

Tekna har i flere år pekt på at teknologien er moden og at det nå er tiden for prosjekter i industriell skala som kan bidra til å få ned kostnader og etablere forretningsmuligheter for fangst og sikker lagring av CO2.

- Det er bra at de ser på CCS som avgjørende del av klimapolitikken, og det er bra at de er klare på at vi trenger å få finansiert et anlegg nummer to. Suksesskriteriet er volum, og da må flere industrier enn sement komme i gang. Karbonfangst- og lagring er nødvendig for at Europa og Norge skal nå sine klimamål for 2030 og 2050. Vi forventer at Støre-regjeringen lander sluttfinansiering fra EU, sier Grøvik.

Skuffende med 4-kravet

Tekna er skuffet over at firerkravet i lærerutdanningen blir fjernet med den nye regjeringen, at kravet om fordypning fjernes for lærere som er utdannet før 2014, og at muligheten for å etablere realfagsgymnas forsvinner.

– Vi hadde håpet at Støre-regjeringen ville signalisert at kompetanse skulle vektlegges sterkere i skolen. Det gjør det ikke ved å fjerne krav om faglig fordypning og muligheten for å etablere realfagsgymnas, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Han mener det har vært alt for mye politikk og for lite fakta i debatten om firerkravet. Rekrutteringstall til læreryrket brukes på ulik måte, avhengig av hvem du snakker med, sier Grøvik.

 

Les også