Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik foran Stortinget med seriøs blikk
Tekna-president Lars Olav Grøvik

Aktuelt

Vil ha kraftigere satsing på teknologisk og realfaglig kompetanse

Publisert: 12. okt. 2021

Tekna ønsker en enda sterkere teknologiprofil på Statsbudsjettet. – Regjeringen har lagt fram et ansvarlig økonomisk budsjett, men den påtroppende Støre-regjeringen bør styrke satsingen på teknologisk og realfaglig kompetanse, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Tekna mener Solberg-regjeringen har lagt fram et ansvarlig statsbudsjett, med en fornuftig oljepengebruk, men mener regjeringen burde brukt anledningen bedre til å løfte teknologisatsingen.

– Vi har begynt å legge pandemien bak oss, men på tross av gjenåpningen er det mye usikkerhet knyttet til utviklingen framover. Nå må vi ruste oss for den tiden som kommer, og da trenger vi nye løsninger innen områder som klima, samferdsel, energi og helse. Det må satses enda mer på teknologisk og realfaglig kompetanse, og det håper vi Støre-regjeringen ser, sier Grøvik. 

Øk grunnfinansieringen

Han etterlyser særlig en økt grunnfinansieringen til universitetene og høgskolene, og tiltak for å rekruttere flere til å undervise i og forske innen de teknologiske og naturvitenskapelige fagene.

– Stortinget har bestemt at alle nye oppgaver som pålegges våre ansatte i universiteter og høyskoler skal løses uten ekstra penger. Det kreves ressurser for å gjennomføre store reformer som blant annet økt arbeidslivsrelevans, praksis i alle fag, utvikling av digital undervisning, og økt tilbud av etter- og videreutdanning, sier Tekna-presidenten.

Han er samtidig glad for at regjeringen foreslår en ekstra naturfagstime.

– Dette har Tekna kjempet for, og vi forventer at dette følges opp av ny regjering, sier han.

Ber ny regjering avvikle ABE-reformen

Regjeringen har i statsbudsjettet valgt å videreføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Dette skuffer Tekna, som nå forventer at den nye regjeringen står ved sine opposisjonsløfter og avvikler reformen umiddelbart.

– Når administrative støttefunksjoner reduseres, forsvinner ikke arbeidsoppgavene, men overføres til andre ansattgrupper, som for eksempel vitenskapelige ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Det er dårlig ressursbruk når vitenskapelige ansatte ikke brukes på nøkkeloppgavene, som er forskning og undervisning, sier Grøvik.

Fullfinansiering av karbonfangst og -lagring

Tekna er skuffet over at Solberg-regjeringen ikke har tilgodesett karbonfangst på Klemetsrud med midler i neste års statsbudsjett.

– Klemetsrud er avgjørende for at vi får en satsing på karbonfangst med nødvendig størrelse og robusthet i verdikjeden. Suksesskriteriet er volum, og da må flere industrier enn sement komme i gang. Karbonfangst- og lagring er nødvendig for at Europa og Norge skal nå sine klimamål for 2030 og 2050. Vi forventer at den kommende Støre-regjeringen retter dette opp og slik utløser sluttfinansiering fra EU, sier Grøvik.

Tekna har i flere år pekt på at teknologien er moden og at det nå er tiden for prosjekter i industriell skala som kan bidra til å få ned kostnader og etablere forretningsmuligheter for fangst og sikker lagring av CO2. 

Skuffet over manglende studentstøtte

Tekna hadde håpet at regjeringen hadde levert mer for å bedre studentøkonomien.

– Å være student er i seg selv en fulltidsjobb, men nivået på studiestøtten gjør at studentene fortsatt er avhengig av deltidsjobb eller støtte hjemmefra, sier Grøvik.

Han mener det er nødvendig med en forpliktende opptrappingsplan slik at studiestøtten øker til 1,5G i løpet av neste stortingsperiode.

Grøvik mener også den nye regjeringen bør følge opp sine løfter om studenter og psykisk helse i sin budsjettbehandling.

– Studenters psykiske helse er ikke et pandemiproblem, det er samfunnsproblem som har fått gå under radaren altfor lenge. Opposisjonen har lange varslet en satsing på området, og nå må dette komme til syne i budsjettbehandlingen, sier Grøvik.

Viktige investeringer innen forsknings-infrastruktur

Tekna er fornøyd med midler til Ocean Space Centre, Blått bygg ved Nord Universitet og etablering av en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya.  

– Det er også positivt at de teknisk-vitenskapelige instituttene blir styrket med 29,2 millioner kroner til 486,6 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022, sier Grøvik.

Andre poster Tekna trekker fram er forslaget om å øke kapitalen til 200 millioner kroner til Nysnø og at Grønn plattform styrkes med 250 millioner kroner

Videre foreslår regjeringen i sitt budsjett å øremerke 40 millionar kroner til utvikling av nullutsleppsteknologi for større skip i nasjonal og internasjonal fart. Fagforeningsfradraget holdes uendret som i dag, på 3850 kroner.

Les også