Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik på høring i finanskomiteen
Tekna-president Lars Olav Grøvik i finanskomiteen

Aktuelt

Tekna-presidenten i høringer  

Publisert: 26. okt. 2021

De neste ukene gir Tekna innspill til statsbudsjettet for 2022 i flere høringer på Stortinget. Først ut var høringen i finanskomiteen og næringskomiteen.   

Tekna-presidenten Lars Olav Grøvik, løftet frem flere politiske saker som er viktige for Teknas medlemmer da han møtte på Stortinget i går.  

ABE-reformen må avvikles 

I finanskomiteen løftet Grøvik frem særlig tre saker. Den første er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) som regjeringen har valgt å videreføre i neste års statsbudsjett.  

- Tekna har i fleire rundar åtvara om konsekvensane av reforma. Vi har tidlegare bedt om ei evaluering, men funna frå FAFOs rapport om ABE-reformen viser at den ikkje har tent sett formål. Reforma må difor skrotast. Både AP, Senterpartiet og SV har vore tydelege i opposisjon på at dei flate kutta er ei dårleg ordning. No forventar vi at dei følgjer opp, sa Grøvik i høyringa. 

Fullfinansiering av karbonfangst og -lagring 

Grøvik løftet også frem behovet for å få på plass en fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring for å nå klimamålene.  

- Stortinget vedtok langskips-prosjektet i statsbudsjettet for 2021 utan tilstrekkeleg finansiering av karbonfangst ved søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Tekna meiner det er viktig å nytta denne teknologien òg på søppelforbrenning,  og håpar det nye Stortings-fleirtalet vil løyva tilstrekkeleg med midlar til å realisera karbonfangst på Klemetsrud, sa Grøvik. 

Klimavennlig teknologi og innovasjon 

Han pekte også på nødvendigheten av å legge til rette for klimavennlig teknologi og innovasjon i norske virksomheter.  

- Ordninga til forskingsrådet «Grøn plattform» har vore ei populær ordning med mange gode søkarar. Hensikta med ordninga er å utvikla løysingar som bidreg til å skapa grøne jobbar og ei meir berekraftig framtid. Tekna meiner det er viktig at ordninga blir vidareført og styrkt i budsjettet for 2022, påpekte Grøvik. 

Tekna ba også om at ordningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet – IPN – får bevilget minst 300 millionar slik at den blir  opprettholdt  på samme nivå.  

Tekna kommer til å gi innspill i flere høringer på Stortinget de neste ukene. 

Les Teknas innspill i budsjetthøringene her:   

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Les også