Flyfoto av Oslo sentrum og havn med byen nærmest og havet med øyer i bakgrunnen

Et skråblikk på velferdsstaten

Tekst av Marit Wik 24. nov. 2020 Streaming

En innholdsrik og faktabasert gjennomgang av velferdsstaten Norge.

Norge som velferdsstat blir ofte brukt som eksempel på hvordan et velferdssamfunn fungerer på sitt beste.

Den norske velferdsstaten er omfattende og er kjennetegnet ved universelle velferdsrettigheter, noe som innebærer at alle har lik rett til velferdsgoder. Velferdsstaten omfordeler goder og sikrer de sosiale rettighetene til sine medlemmer.

Mange av oss er godt kjent med velferdsordningene, men hvor godt kjenner vi egentlig statistikken bak?

Vi har fått med oss statistikksjef i NAV, Ulf Andersen. Han skal fortelle oss om velferdsstaten Norge; omfanget, finansieringen, utfordringene, brukerne, helseforløp, utenforskap og arbeidsmarkedet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer